Nové technologie ve zdravotnictví ušetří čas a peníze všem. Kapsch BusinessCom se na elektronizaci českého zdravotnictví spojil s firmami Microsoft a Edifecs

15 / 12 / 2016

PRAHA, 14. prosince 2016 – Elektronizace českého zdravotnictví přinese zvýšení bezpečnosti pacientů i lékařů, úsporu času, snížení nákladů, vyšší efektivitu a větší komfort pacientům. Uvedli to dnes na tiskové konferenci v Praze představitelé společnosti Kapsch BusinessCom. Společně se svými strategickými a technologickými partnery je firma připravena podílet se na elektronizaci českého zdravotnictví, o které nedávno rozhodla česká vláda.

 

Tisková konference se uskutečnila na závěr odborného semináře k elektronizaci českého zdravotnictví, kterého se pod záštitou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) zúčastnilo několik desítek ředitelů tuzemských nemocnic, zdravotnických zařízení a další významní představitelé tuzemského zdravotnictví.

 

„Dnes představená konkrétní řešení a reálné příklady z jiných zemí EU plně korespondují s nedávno vládou schválenou Národní strategií elektronizace zdravotnictví, jako například Národní zdravotní portál,“ uvedl generální ředitel Kapsch BusinessCom v České republice Tomislav Sokolić. Podle něj největší zájem u lékařské veřejnosti vzbudily prezentované a již funkční řešení telemedicíny a konkrétní zkušenosti z Rakouska, kde společnost - kromě desítek jiných projektů v oblasti eHealth - integrovala na tzv. kritické infrastruktuře 24 nemocnic.

 

„Znamená to například, že tyto nemocnice spolu mohou bezpečně komunikovat a sdílet informace v reálném čase, lékaři se mohou účastnit konzilií, aniž by museli kamkoliv cestovat, a osobní údaje pacientů jsou přitom plně ochráněny,“ doplnil Christof Leithner, generální ředitel Kapsch BusinessCom pro střední Evropu, podle nějž již Rakousko na cestě elektronizace výrazně pokročilo.

 

Zkušenosti z dalších zemí EU, Dánska a Nizozemska, které jsou na špici elektronizace zdravotnictví, prezentovali představitelé společností Microsoft a Edifecs, které jsou strategickými a technologickými partnery Kapsch BusinessCom.

 

„Microsoft se dlouhodobě soustředí na tři klíčové pilíře v oblasti řešení pro poskytování zdravotnické péče. Chceme, aby měli zdravotníci k dispozici taková řešení, se kterými budou trávit více času s pacienty namísto s technologií. Chceme, aby měli možnost snadno, jasně a produktivně komunikovat jak s pacienty, tak s ostatními odborníky. A zároveň chceme, aby zdravotnické systémy byly oporou při rozhodování, které se odrazí v lepší péči o pacienty při zachování nebo snížení provozních nákladů. Společnost Kapsch BusinessCom vnímáme jako strategického poskytovatele takových řešení, které přináší odpovědi na otázky v nutné elektronizaci zdravotnictví,“ uvedl za Microsoft David Frantík, obchodní ředitel pro sektor veřejné správy.

 

„Pokud jde o zdravotní péči, potýká se východní Evropa se stejnými výzvami jako zbytek světa, také zde je potřeba sdílet data,“ konstatoval Michiel Walsteijn, výkonný viceprezident společnosti Edifecs International. „Edifecs vstupuje nově do oblasti zdravotnictví ve východní Evropě se svou platformou pro výměnu zdravotnických dat, kterou lze snadno nakonfigurovat tak, aby splňovala místní požadavky související s výměnou dat a s požadavky určované zdravotnictvím s vysokou přidanou hodnotou. Těšíme se, že umožníme českým poskytovatelům zdravotních služeb a pojišťovnám, aby dosáhly svých strategických obchodních cílů, a zároveň se těšíme na spolupráci se společností Kapsch BusinessCom jako naším implementačním partnerem,“ uvedl.

 

„Pro elektronizaci zdravotnictví v České republice chceme nabídnout to nejlepší, proto si velmi ceníme navázané spolupráce s našimi partnery. Máme zkušenosti s realizací významných projektů a naší vizí je, aby české zdravotnictví za přispění moderních technologií fungovalo už v horizontu několika let lépe pro pacienty, pro doktory a lékařský personál, a aby bylo efektivnější z hlediska veřejných rozpočtů. Nové technologie ve zdravotnictví ušetří čas a peníze všem,“ uzavřel Tomislav Sokolić.