NOP je mrtev, ať žije NOPL. Česko má jízdní řád boje s rakovinou

NOP je mrtev, ať žije NOPL. Česko má jízdní řád boje s rakovinou
foto: www.seznamzpravy.cz/VIZITA
29 / 06 / 2022

Vláda minulý týden schválila dokument s názvem „Národní onkologický plán České republiky 2030 (NOPL ČR 2030)“. Skoro 80stránkový dokument, který zatím není veřejný, mám k dispozici a je to důležité čtení hned z několika důvodů.

 

Tím prvním, takříkajíc zištným důvodem, je skutečnost, že schválení plánu bylo jednou z podmínek čerpání peněz z mimořádných evropských covidových fondů, které se v Česku mají rozdělovat podle Národního plánu obnovy. Schválený onkologický plán znamená splnění jednoho z „milníků“, tedy dílčích kroků, které Česko přibližují k uskutečnění plánu obnovy za 180 miliard korun (zdravotnictví by si mělo sáhnout zhruba na 15 miliard).

 

Česká onkologická péče a prevence se dosud řídila Národním onkologickým programem (NOP), který byl ale z pohledu čerpání evropských peněz i tvorby širší strategie příliš obecný a neobsahoval konkrétněji formulované cíle a termíny. Tyto nedostatky chce NOPL napravit.

 

Je to silné čtení od samého začátku. Hned v analytickém úvodu odhaluje rezervy v české prevenci. Dokument jasně ukazuje postupné zlepšování onkologických statistik – mortalita karcinomu prsu klesla od roku 2000 do roku 2018 o třetinu, u nádorů tlustého střeva a konečníku došlo k poklesu mortality o 40 procent. Nicméně screeningového programu na kolorektální karcinom se účastní jen zhruba třetina cílové skupiny. S tím souvisí nepříjemná statistika, podle níž je stále téměř polovina kolorektálních nádorů odhalena pozdě, ve třetí či čtvrté fázi onemocnění.

 

Ani u dalších screeningů není účast stoprocentní, i když u rakoviny prsu a děložního hrdla je alespoň nadpoloviční. „Velkou výzvou tedy je posílit pravidelnou účast osob a zejména zvýšit celkové pokrytí těmito programy pro dosažení lepších populačních výsledků,“ píše se v plánu.

 

Strategická část plánu uvádí hlavní vizi NOPL: „Zajistit každému obyvateli České republiky možnost prevence vzniku onkologického onemocnění a v případě jeho rozvoje zajistit nejvyšší možnou kvalitu péče a života bez ohledu na geografickou polohu či stadium nemoci.“

 

Jak se uvádí dále, pro naplnění vize „je podstatný nejenom NOPL ČR 2030, ale i potřeba, aby se boj se zhoubnými nádory stal součástí všech relevantních celorepublikových i regionálních politických agend, a to napříč všemi oblastmi“. Ostatně mezi „uživateli“ plánu, „bez jejichž aktivní spolupráce nelze NOPL ČR 2030 realizovat“, patří podle dokumentu kromě mnoha státních institucí a lékařů (praktických i ambulantních) také „média“ a „široká veřejnost“.

 

Kromě toho obsahuje dokument 16 „specifických cílů“ sdružených do čtyř základních „strategických cílů“. Ty konkrétně znějí:

 

1. Efektivita všech fází prevence se zvyšuje a předchází vzniku onkologického onemocnění.

 

2. Péče orientovaná na pacienta vede k zajištění maximálně možné kvality jeho života, a to během nemoci, po vyléčení jako i v terminálním stadiu.

 

3. Koordinace celého systému boje s rakovinou je moderní, efektivní, vychází vstříc poskytovatelům péče i potřebám pacientů.

 

4. Boj s rakovinou je veden ve vysokém standardu, v souladu s pokrokem ve vědě a v nových technologiích.

 

Pokud jde o časové plány plnění jednotlivých cílů, není materiál příliš konkrétní, nicméně je podrobně strukturovaný na další dílčí cíle včetně indikátorů pro vyhodnocení. V rámci snižování závislostí a primární prevence se například bude sledovat podíl aktivních kuřáků v populaci, podíl kuřáků, kteří podstoupí odvykací kúru, podíl obyvatel, kteří chodí na preventivní prohlídky alespoň jednou za dva roky, podíl třináctiletých očkovaných proti lidskému papilomaviru a podíl lidí očkovaných proti hepatitidě typu B.

 

Druhý strategický cíl zaměřený na péči o onkologicky nemocné pacienty je konkrétnější především v oblasti zajištění paliativní péče, kde slibuje do roku 2027 kapacitu jednoho poskytovatele mobilní paliativní péče na 100 až 150 tisíc obyvatel a kapacitu hospicové péče ve výši pěti lůžek na 100 tisíc obyvatel.

 

Jinak se časové závazky nechávají na jednotlivých akčních plánech, s jejichž pomocí by měl být NOPL postupně uváděn do života. První z nich pro léta 2022 až 2024 by se měl začít připravovat už v lednu příštího roku a předložen ministru zdravotnictví ke schválení by měl být v dubnu 2023. Postupně by měly navazovat další dvouleté akční plány a celkové vyhodnocení NOPL se očekává v prosinci roku 2031.

 

Celkově působí nový onkologický plán robustně, strukturovaně, promyšleně a je zjevně podložený mnoha daty. I proto by bylo dobré, aby k němu současná vláda (i několik jejích nástupkyň) přistoupily zodpovědně a ne jenom jako k povinnému odškrtnutí jedné povinné fajfky na cestě k evropským miliardám.

Zdroj: 

www.seznamzpravy.cz

//www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-vizita-na-drevo-se-u-zubaru-bude-platit-dal-ale-snad-se-blyska-na-casy-206017?utm_source=92686-Vizita&utm_medium=email&utm_term=10794937182&utm_content=p%C5%99edminulou%20%E2%80%9Ezuba%C5%99skou%E2%80%9C%20Vizitu&utm_campaign=sz-vizita--20220628

Tagy článku

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace