Neonatologická klinika je jedenáctou klinikou Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici

Neonatologická klinika je jedenáctou klinikou Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici
02 / 06 / 2018

Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje od 1. června 2018 již jedenáct klinik. Nově k současným deseti klinickým pracovištím přibyla Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Jejím přednostou se stal MUDr. Patrik Hitka, Ph.D. Slavnostního aktu ustavení, které se uskutečnilo v lékařské knihovně Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní se zúčastnili zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., přednostové klinik a členové vedení ústecké UJEP a Fakulty zdravotnických studií (FZS).

 

Spolupráce Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustaveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. O pět let později k nim přibyla gynekologicko-porodnická klinika a rok na to dalších pět klinik – dětská, oční, úrazové chirurgie, urologie a robotické chirurgie a anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., byla slavnostně ustavena 4. září 2017 a 22. ledna letošního roku slavnostní akt patřil Radiologické klinice FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

„Krajská zdravotní a univerzita usilují o to, aby se ústecká Masarykova nemocnice stala nemocnicí univerzitního typu. Ustavování klinik jako společných pracovišť je v současnosti tou správnou, logickou cestou, jak mohou obě strany toto úsilí naplňovat. Krajská zdravotní vítá záměr UJEP postavit objekt pro Fakultu zdravotnických studií, proto jako jeden z mnoha dalších kroků směřujících k prohloubení vzájemné spolupráce pro něj poskytne pozemky přímo v areálu Masarykovy nemocnice,“ připomněl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Krátkou prezentací záměr univerzity vybudovat objekt FZS UJEP v areálu ústecké Masarykovy nemocnice shrnul Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Neonatologické oddělení, jehož působení ustavení kliniky předcházelo, loni – stejně jako společnost Krajská zdravotní – oslavilo deset let existence. A v posledních letech už takřka jako klinika působilo, protože na něm probíhala pregraduální a postgraduální výuka, i ve spolupráci s gynekologicko-porodnickou klinikou se pořádaly kongresy a semináře krajského, ale také republikového významu, jako jsou neonatologické či perinatologické dny,“ řekl Ing. Petr Fiala, který poukázal na spolupráci ústeckých specialistů s mosteckými kolegy. V České republice je pouze 12 perinatologických center, z nichž dvě jsou v Ústeckém kraji, jedno při neonatologické klinice v Ústí nad Labem, druhé v mostecké nemocnici. Obě tedy pracují pod hlavičkou Krajské zdravotní, a. s. „Jsme na ně hrdí a chceme je takto udržet,“ zdůraznil generální ředitel.

„Ustavení každé kliniky považujeme za velmi důležité, protože naši studenti a studentky mají možnost uplatnit své poznatky získané studiem přímo v praxi zde v Masarykově nemocnici nebo v dalších nemocnicích Krajské zdravotní,“ osvětlil význam klinik pro Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem její prorektor doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. „Na projektu přípravy nového objektu pro Fakultu zdravotnických studií přímo v ústecké nemocnici velice intenzivně pracujeme. Investiční část zahrnuje zhruba 360 milionů korun, což jsou velké peníze, které musíme získat z vládou schváleného projektu na obnovu Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje,“ dodal prorektor ústecké univerzity, který se připojil s poděkováním za práci celému týmu neonatologického oddělení a nyní již kliniky.

 

Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP ve svém vystoupení připomněl, jaké má klinika úkoly, a navázal: „V krátké době chceme akreditovat studijní obor pediatrické ošetřovatelství, tedy pro dětské sestry, a proto mě velice potěšilo založení této kliniky. Chci poblahopřát panu doktoru Hitkovi, který se stal přednostou neonatologické kliniky, přeji hodně úspěchu při jejím řízení a všem zaměstnancům hodně spokojenosti v práci. Naší fakultě a celé klinice přeji úzkou spolupráci při přípravě studentů oboru pediatrické ošetřovatelství.“

 

„Masarykova nemocnice je právem hrdá na své neonatologické oddělení, a nyní kliniku, protože výsledky jsou obdivuhodné. Cítím jako svou povinnost zaměstnancům oddělení za jejich práci poděkovat, za jejich každodenní boj o zdraví a životy našich nejmladších. Jsem si plně vědom toho, že prostory, ve kterých se oddělení nachází, jsou nedostatečné. Vzhledem k rekonstrukci pavilonů všech dětských oddělení jsme prozatím museli opustit koncept přítomnosti matek u miminek, který považujeme za naprosto nezbytný a zásadní. Věřím ale, že ve vizi přestavby a rekonstrukce Masarykovy nemocnice, která díky velké podpoře současného představenstva Krajské zdravotní a Ústeckého kraje probíhá, budeme moci rozšířit prostory novorozeneckého oddělení,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace