Nemocniční ombudsmani z celého Česka rokovali v Krajské zdravotní

27 / 12 / 2016

Z celé České republiky se letos sjeli do Ústí nad Labem účastníci II. pracovního setkání nemocničních ombudsmanů a zaměstnanců nemocnic zabývajících se agendou vyřizování podnětů pacientů a veřejnosti. Jejich jednání proběhlo na půdě Krajské zdravotní, a. s., pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka.

„Jsem rád, že celorepublikové setkání nemocničních ombudsmanů proběhlo u nás v Ústeckém kraji. Často je náš kraj vnímán jako průmyslem zdevastovaná krajina, což už dlouho není úplně tak pravda. Máme tu vyhlášené turistické lokality, jako je například Českosaské Švýcarsko, Labské pískovce a další zajímavé lokality. Důkazem, že se rok od roku Ústecký kraj mění k lepšímu, je i vzrůstající počet návštěvníků, kteří k nám míří," řekl v úvodu akce RSDr. Stanislav Rybák.

"Z rozhodnutí představenstva byla v naší společnosti před dvěma a půl roky zřízena kancelář nemocničního ombudsmana, ze které se za tu dobu stalo samostatné oddělení s působností ve všech pěti nemocnicích Krajské zdravotní, konkrétně v Děčíně, ústecké Masarykově nemocnici, Teplicích, Mostě a Chomutově. Ročně zdravotníci v našich pěti nemocnicích hospitalizují více jak 124 tisíc nemocných, ambulantně ošetří bezmála 1,7 milionu pacientů a provedou téměř 49 tisíc operací, což přináší i určitý počet podnětů, kterými se musí právě nemocniční ombudsman zabývat. Tímto bych chtěl jemu i jeho asistence za jejich práci poděkovat," uvedl generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala, který podle svých dalších slov hodnotí pozici nemocničního ombudsmana jako "všestranně přínosnou".

Mgr. Milan Schoř, nemocniční ombudsman Krajské zdravotní, a. s., a hostitel druhého pracovního setkání nemocničních ombudsmanů z celé České republiky, hodnotil setkání jako přínosné, vedené v pracovním a družném duchu. "Přítomní si vyměnili řadu zkušeností s vyřizováním podnětů od pacientů i veřejnosti. Vyjádřili spokojenost s obsahem setkání a ohodnotili ho jako velice přínosné pro jejich další práci. V závěru setkání jsme si společně prohlédli, pod vedením primářky Jany Bednářové, oddělení Emergency včetně návštěvy heliportu. Pro velký úspěch jsme si další setkání nemocničních ombudsmanů naplánovali i na rok 2017," dodal Mgr. Milan Schoř.

Krajská zdravotní, a. s.

je se svými šesti tisíci sedmi sty zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zdravotnickým zařízením a současně i zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. V loňském roce měla společnost obrat 6 miliard korun, při kladném hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Ústecký kraj prostřednictvím Krajské zdravotní spravuje pět nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších lokalitách Ústeckého kraje.

logo-kz