Nemocnice Kutná Hora bude mít školku za evropské dotace

18 / 06 / 2016

Nemocnici Kutná Hora byla schválena dotace z evropského sociálního fondu ve výši 2 347 795,20 Kč na vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/15_035/0002085). Jedná se alternativu mateřské školy pro děti od 1 roku do předškolního věku (tzv. Dětskou skupinu). Zařízení se bude nacházet v prostorách bývalé vrátnice Nemocnice Kutná Hora a bude mít kapacitu 12 dětí. Provoz by měl být zahájen na jaře příštího roku.

Image.ashx