Nemocnice Zlínského kraje chystají náročný přesun pěti ventilovaných pacientů do pražské Fakultní nemocnice v Motole

Nemocnice Zlínského kraje chystají náročný přesun pěti ventilovaných pacientů do pražské Fakultní nemocnice v Motole
foto: bnzlin.cz/KNTB převoz nemocných
06 / 11 / 2020

Medicínsky i logisticky náročnou akci, která dosud nemá v České republice obdoby, spustí v pátek během dopoledne nemocnice Zlínského kraje ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje a Fakultní nemocnicí v Motole.

Z nemocnic ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži bude pěti sanitkami záchranné služby přepravováno do Prahy do největší nemocnice v zemi pět pacientů s koronavirem v tom nejzávažnějším stavu. Všichni tito pacienti musí být i během cesty připojení na umělou plicní ventilaci, v každé sanitce bude lékař, pojedou současně a budou mít i policejní doprovod. Transport je součástí vzájemné pomoci mezi českými nemocnicemi. Nemocnice ve Zlínském kraji se v posledních týdnech pohybují na hraně svých kapacitních možností, aktuálně už pečují o 482 covid pozitivních pacientů. V tuto chvíli je v intenzivní péči v kraji hospitalizováno přes 100 pacientů s covidem i jinými diagnózami a zbývající kapacity jsou velmi omezené.

KNTB převoz / kntb.cz

„Je to určitě velmi náročný transport, který jsme společně připravovali v posledních dvou dnech. Ve všech případech se jedná o pacienty, jejichž zdravotní stav se v souvislosti s onemocněním covid-19 natolik zkomplikoval, že je u nich nezbytná podpora dechu i krevního oběhu. Při předání do sanitky, během několikahodinové cesty do Prahy, i při převzetí v Motole u nich musí být zajištěna nepřetržitá umělá plicní ventilace, bez ní by nebyli schopni přežít,“ popsal docent Tomáš Gabrhelík, primář Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Krajské nemocnice T. Bati, který se na celé akci organizačně podílí coby krajský koordinátor intenzivní péče pro Zlínský kraj.

Z nemocnic Zlínského kraje směřují do pražské Fakultní nemocnice v Motole čtyři muži a jedna žena ve věku od 44 do 64 let. Po dvou pacientech odesílají Uherskohradišťská a Kroměřížská nemocnice, jednoho Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Péči o ně převezme Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, jejímž přednostou je docent Tomáš Vymazal, který je krajským koordinátorem intenzivní péče pro Prahu. „Jsem mu velice vděčný za ochotu, se kterou nám v aktuální složité situaci vychází vstříc. Tlak na intenzivní lůžka v našem kraji je v posledních týdnech opravdu velký a uvolňovat je můžeme jen velmi obtížně,“ podotkl Tomáš Gabrhelík s tím, že naprostá většina covidových pacientů na intenzivních lůžkách potřebuje ventilaci dlouhodobě, zpravidla několik týdnů.

Podle jeho slov v kraji ani tak nehrozí, že by chyběly lůžka, léky, ochranné pomůcky nebo přístroje, obavy má jen z nedostatku zdravého personálu. Nemocnice ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži pečují k dnešku už o 85 covidových i necovidových pacientů, kteří potřebují umělou plicní ventilaci. Dalších 425 pacientů je s covidem na standardních lůžkách vybavených kyslíkem. „Zatím covidových pacientů, kteří potřebují hospitalizaci, v našem kraji stále přibývá. V počtu nakažených na sto tisíc obyvatel jsme nejhorší v celé republice. Žádáme o spolupráci i zdravotnická zařízení v jiných krajích, ale určitě to není tak, že bychom mohli pacienty odsouvat do nekonečna. Nejdůležitější je personál. Nesmí nastat situace, kdy nám na nemocenskou nebo do karantény bude odcházet více zdravotníků, než se jich po vyléčení vrací zpět do provozu. Po všech dalších stránkách jsme připraveni dostatečně,“ doplnil Tomáš Gabrhelík.

Nemocnice Zlínského kraje začaly s přesuny covidových pacientů na konci minulého týdne. Do této chvíle přeložily na standardní lůžka do nemocnic v okolních krajích už 27 pacientů. Zítra tedy přibude dalších pět tentokrát v intenzivní péči. Pomocnou ruku nabídly fakultní nemocnice v Brně, Olomouci i Ostravě a také nemocnice v Přerově a Havířově. Nyní se k nim přidá FN Motol v Praze.

 

Tagy článku