Nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje vyrovnaly ztráty minulých let

Nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje vyrovnaly ztráty minulých let
foto: www.zhkhk.cz/ZHKHK
05 / 08 / 2022

Zejména díky mimořádným příjmům nemocnic z testování a očkování proti Covid-19 a kompenzačním mechanismům Ministerstva zdravotnictví ČR hospodařily Krajské nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje v loňském roce s kladným výsledkem.

Výsledek hospodaření nemocnic byl výrazně podpořen také výší podpory poskytované Královéhradeckým krajem v rámci vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby. Díky němu mohou být zachovány zdravotnické služby, které jsou pro obyvatele kraje potřebné, ale úhradové mechanismy zdravotních pojišťoven je nezohledňují a bez podpory zřizovatele nemocnic by tak byl jejich provoz výrazně ztrátový. Výsledky hospodaření nemocnic ZH KHK a.s. za rok 2021 potvrzené auditorskou společností a schválené valnou hromadou nemocnic jsou následující: Oblastní nemocnice Náchod a.s. dosáhla výsledku 181 mil. Kč po zdanění, Oblastní nemocnice Jičín 3,3 mil. Kč, Oblastní nemocnice Trutnov 15,4 mil. Kč a Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem a.s. 3,7 mil. Kč. Celková bilance umožňuje nemocnicím uhradit především ztráty minulých let, doplnit rezervní fondy pro posílení kapitálové stability a také doplnit sociální fondy pro zohlednění potřeb zaměstnanců nemocnic.

Meziročně se tak podařilo uhradit zbývající ztráty minulých let, které v roce 2020 činily za všechny krajské nemocnice téměř 85 mil. Kč.

„Hospodaření nemocnic v roce 2021 odpovídalo trendu patrnému i v jiných krajích. Zejména tam, kde bylo možné z hlediska technické a personální vybavenosti navýšit objem služeb spojených s testováním, očkováním, ale i péčí o pacienty s Covid-19 a zároveň nebylo nutné výrazně omezit provoz dalších oddělení, vidíme výrazně pozitivní výsledek hospodaření. To se týká Oblastní nemocnice Náchod a Oblastní nemocnice Trutnov, zatímco v našich dalších nemocnicích, Oblastní nemocnici Jičín a Městské nemocnici ve Dvoře Králové, vidíme sice solidní, ale nikterak vysoký kladný výsledek. V těchto nemocnicích nebylo zcela možné zmíněná opatření implementovat, čemuž odpovídá i jejich konečná bilance. Jsem velmi rád, že se podařilo zcela vyrovnat historicky nakumulované ztráty a že jsou naše nemocnice také kapitálově stabilnější. Samozřejmě se do budoucnosti díváme střízlivým pohledem a připravujeme se na znatelně hubenější roky co do výše úhrad zdravotních pojišťoven, což v kombinaci s výrazným nárůstem cen nejen energií bude znamenat citelně horší výsledky za rok 2022,“ zhodnotil aktuální ekonomickou situaci předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.

Za poslední tři roky se u koncernových nemocnic podařilo postupně snižovat a následně zcela vyrovnat nakumulované ztráty minulých let v celkovém objemu 171 mil. Kč. Oblastní nemocnice Náchod a.s. tak za poslední tři roky umazala historické ztráty ve výši 161 mil. Kč, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. ve výši 18 mil. Kč a Městská nemocnice Dvůr Králové a.s. ve výši 6,5 mil. Kč, Oblastní nemocnice Jičín a.s.  nebyla v posledních třech letech nakumulovanými ztrátami minulých let zatížena.

Tagy článku