Nemocnice Vsetín: Setkání pro pečující: připraveny jsou další dva termíny

Nemocnice Vsetín: Setkání pro pečující: připraveny jsou další dva termíny
foto: www.nemocnice-vs.cz/Zůstaneme doma
01 / 09 / 2022

Řadu důležitých informací a praktických rad, jak pečovat o nemocného v domácím prostředí, získají zájemci ve středu 7. 9. 2022 od 15. 30 hodin ve 4. patře pavilonu H (nová interna).

Na setkání, které naplánovala Vsetínská nemocnice společně s nadačním fondem Zůstaneme doma, budou k dispozici praktické ukázky správného polohování, bezpečného přemísťování a dalších potřebných technik. Odborníci budou odpovídat na otázky, které pečující osoby kladou nejčastěji. Potřebná a oblíbená akce má v naší nemocnici mnohaletou tradici, covidová situace si ale vyžádala delší přestávku. Pečující se sešli již v závěru letošního června, kromě zářijového termínu je již naplánován i listopadový – konkrétně 9. 11. 2022, čas (15.30 hodin) i místo jsou totožné.

„Program našeho setkání vždy uzpůsobujeme přáním a potřebám příbuzných, snažíme se reagovat na problémy, s kterými přicházejí, které je právě trápí, pomoci jim praktickou ukázkou,“ uvedla Marie Muroňová z nadačního fondu  Zůstaneme doma. Nejčastěji se příchozí zajímají právě o správné polohování, výběr vhodné hygienické pomůcky, správné provádění hygienické péče a manipulování s pacientem, aniž by si sami způsobili problémy s bolestmi páteře. Odborníci radí s prevencí proleženin, využitím a pořízením kluzných podložek a polohovacích pomůcek.

Posláním nadačního fondu ZŮSTANEME DOMA je zvýšení kvality života v průběhu stárnutí nebo nemoci, s cílem podpořit rozhodnutí seniora či nemocného žít doma ve svém přirozeném prostředí a podpořit tím autonomii rozhodování o svém životě. Nadační fond pomáhá podporovat rodinné příslušníky a další osoby v zapojení do péče o jejich blízké a podporuje rodiny, které se ocitly na hranici společenského nebo sociálního postavení, organizuje setkávání osob, které pečují nebo se chystají pečovat o rodinného příslušníka, pořádat pro ně semináře a zajistí jejich edukace v základních ošetřovatelských dovednostech, a to mimo jiné i ve spolupráci s nemocnicemi, domovy důchodců a dalšími zařízeními.

Zájemci se mohou přihlásit u zdravotně-sociálního pracovníka Vsetínské nemocnice Bc. Radima Bleši, tel. 571 818 269, mobil: 737 251 966, e-mail: .

 www.nemocnice-vs.cz

Tagy článku