Nemocnice Valašské Meziříčí: Životní funkce pacientů hlídá nový monitorovací systém

24 / 09 / 2015

Novými moderními přístroji se mohou pochlubit dvě oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí, která je členem skupiny AGEL. Na multidisciplinární jednotce intenzivní péče je nově nainstalován jeden z nejmodernějších monitorovacích systémů na trhu sestávající se z osmi pacientských monitorů a centrálního monitoru. Pro intermediární jednotku intenzívní péče interního oddělení bylo zakoupeno dalších sedm pacientských monitorů. Investice do nových přístrojů sloužících pro sledování životních funkcí pacientů přesáhla částku 2 milióny korun.

index-logo

Nové přístrojové vybavení je velkým přínosem především pro pacienty, jejichž životní funkce budou hlídány špičkovými přístroji, ale také pro personál, a to díky snadnému ovládání.  „Každé lůžko na našem oddělení je nyní vybaveno monitorovacím systémem, který je vyveden na centrální monitor v pracovně sester s možností neustálého sledování EKG, arytmií, krevního tlaku, saturace krve kyslíkem a dýchání. Všichni nemocní jsou tak pod neustálým dozorem,“ řekl primář interního oddělení MUDr. Petr Zajíček.

Díky novému systému mohou podle primáře Zajíčka lékaři mnohem přesněji diagnostikovat řadu onemocnění. „V případě záchytu život ohrožujících hodnot systém alarmuje personál k poskytnutí okamžité pomoci. V těchto případech vybavení doslova zachraňuje pacientovi život,“ upřesnil primář.

Nové přístroje nahradily již zastaralé, nevyhovující systémy, které navíc nebyly mezi odděleními zcela kompatibilní. Moderní vybavení od firmy Philips urychlí rozhodování o léčbě a ušetří tak drahocenný čas v péči o pacienty.  Obsluhující personál si může mimo jiné nastavit různé intervaly sledování, různé mezní hodnoty s následným přenosem dat na centrální monitor a efektivněji tak sledovat pacienta. Naměřená data jsou nepřetržitě k dispozici a je možno je hodnotit i zpětně. Monitorování nemocných se za posledních několik let posunulo neuvěřitelně kupředu. „Měření se neustále zdokonalují a zpřesňují. My nyní máme moderní systém, nic lepšího v této oblasti není," uzavřel MUDr. Petr Zajíček.

Skupina AGEL převzala silně zadluženou Nemocnici Valašské Meziříčí v roce 2004. Od té doby skupina investovala do nákupu nových přístrojů a modernizace nemocnice více než 70 miliónů korun. Nemocnice například koupila nový CT přístroj (počítačový tomograf) za 10 miliónů korun či pojízdný rentgenový přístroj na operační sál (C rameno) za více než dva milióny korun.