Nemocnice Valašské Meziříčí oslavila 50 let od svého založení

08 / 09 / 2015

Nemocnice Valašské Meziříčí, člen skupiny AGEL, si letos připomíná 50 let od svého otevření. V srpnu 1965 byla ve Valašském Meziříčí otevřena nově vybudovaná nemocnice, která podstatně změnila léčebnou a preventivní péči o občany bývalého okresu. Občané Valašského Meziříčí a okolí se dočkali odpovídající nemocniční péče a již nemuseli být hospitalizováni v okolních nemocnicích.

index-logo

V pátek 5. září byl ve velkém sále Zámku Žerotínů slavnostně pokřtěn almanach o historii i současnosti nemocnice, který vznikl právě k příležitosti letošního jubilea. Kniha se zabývá nejen vznikem nemocnice, ale i významnými roky 90. let, kdy zdravotnické zařízení prošlo mnoha společenskými a státoprávními změnami. „Prostřednictvím almanachu chceme vyjádřit poděkování řadě generací lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků nemocnice, technicko-hospodářských pracovníků, zaměstnancům údržby či stravovacích provozů,“ uvádí předseda představenstva Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Martin Hrabovský s tím, že kniha má téměř 200 stran a obsahuje více než 100 dobových fotografií.

O výstavbě nemocnice ve Valašském Meziříčí se začalo poprvé hovořit již v roce 1918. Původně bylo navrhováno, aby nemocnice vznikla z budovy Zemského ústavu pro neslyšící. Definitivně bylo o výstavbě zcela nové nemocnice rozhodnuto v roce 1955, kdy byl ministerstvem zdravotnictví v Praze schválen investiční projekt na výstavbu nemocnice.  O 10 let později byl již v nemocnici zahájen provoz. Významným milníkem v dalším fungování nemocnice byl rok 1991, kdy došlo k osamostatnění nemocnice. Fungování samostatné nemocnice ve Valašském Meziříčí se dá časově rozdělit do tří období. V letech 1991 až1996 byl zřizovatelem Okresní úřad Vsetín, v letech 1996 až 2003 byl zřizovatelem město Valašské Meziříčí a období od roku 2004 do současnosti, kdy je nemocnice akciovou společností - členem skupiny AGEL.

Skupina AGEL převzala silně zadluženou Nemocnici Valašské Meziříčí v roce 2004. Od té doby skupina investovala do nákupu nových přístrojů a modernizace nemocnice více než 70 miliónů korun. Nemocnice například koupila nový CT přístroj (počítačový tomograf) za 10 miliónů korun či pojízdný rentgenový přístroj na operační sál (C rameno) za více než dva milióny korun. "V letošním roce bude investováno významně více finančních prostředků. Na zkvalitnění péče a na přístroje celkem bude vynaloženo 12 miliónů korun, přičemž největší investicí je monitorovací systém firmy Philips," sdělil MUDr. Martin Hrabovský.

FOTO almanachu Nemocnice