Nemocnice v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově mají nové miniteplárny

Nemocnice v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově mají nové miniteplárny
foto: www.onhb.cz/Miniteplárna
20 / 12 / 2021

Dvěma největším spádovým nemocnicím na Vysočině v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově se díky novým moderním technologickým řešením podařilo snížit provozní náklady a stabilizovat cenu energií do budoucna.

Oba projekty v hodnotě 55 milionů korun realizovala v náročných podmínkách pandemických omezení společnost ČEZ ENERGO patřící pod ČEZ ESCO, jednoho z největších dodavatelů energeticky úsporných řešení v ČR. Nemocnice ani kraj nemusely z vlastních peněz na modernizaci věnovat ani korunu, celá investice byla hrazena společností ČEZ Energo. 

 

V nemocnici již přes dva měsíce vyrábí teplo i elektřinu nové kogenerační jednotky, každá o instalovaném výkonu 999 kWe. Součástí projektu byla také instalace nových rozvodů tepla, elektřiny, plynu a další příslušné technologie. Pracovníci firmy ČEZ Energo s rekonstrukcemi začali  2.6.2020 a od 28.4.2021 nové teplené zařízení pracovalo ve zkušebním provozu.

 

„Díky modernizaci jsme si zajistili příznivou cenu tepla na dobu nejméně 15 let. Modernizací uspoříme na provozních nákladech finance, které budeme moci využít účelněji, a to především ve zkvalitňování péče o naše pacienty,“ zhodnotil výhody projektu ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod David Rezničenko. Součástí kogenerační jednotky je také akumulační nádrž, kde se bude ukládat vyrobené teplo, které následně nemocnice využívá dle vlastní potřeby. Akumulační nádrž tak vyrovnává rozdíl mezi okamžitou výrobou a potřebou tepla pro nemocnici.

 

Podíl kogenerací vyrobeného tepla na celkové spotřebě nemocnice dosáhne v případě Pelhřimova zhruba 70 %. V případě Havlíčkova Brodu přibližně 60 %, protože tato nemocnice je větší a má větší celkovou spotřebu tepla. Vyrobená elektřina je vyvedena do elektrické sítě. Pozitivně hodnotí přínos modernizované energetické soustavy také vedení Nemocnice Pelhřimov.

 

„Chceme si do budoucna zajistit spolehlivý, výhodný a také ekologický zdroj tepla. Podobně jako v případě havlíčkobrodské nemocnice jsme nemuseli ani my investovat žádné vlastní prostředky, což je velká výhoda. Společnost ČEZ Energo se navíc postarala o výstavbu i provoz. S kogenerací máme už několik let dobré zkušenosti, takže to pro nás byla jasná volba,“ říká ředitel Nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.

 

Za oběma projekty stojí společnost ČEZ ENERGO z holdingu ČEZ ESCO, která je největším provozovatelem malé kogenerace v Česku a zde využila své zkušenosti z řady úspěšně realizovaných projektů v oblasti zdravotnictví a lázeňství, např. pro Nemocnici Prostějov, Nemocnici Šternberk či Lázně Luhačovice a Rehabilitační ústav Kladruby.

 

„Celkem už provozujeme kogenerační jednotky v 90 lokalitách po celé České republice. České teplárenství odchází od uhlí a kogenerace bude přitom hrát důležitou úlohu, protože může fungovat jak decentralizovaně, tak v rámci systému centrálního zásobování teplem,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

 

K financování modernizace využila společnost ČEZ Energo model, kdy zákazník odebírá teplo za nižší ceny, než kdyby si ho nemocnice vyráběly z vlastních zdrojů. ČEZ Energo zas využívá vyrobenou elektřinu v rámci své virtuální elektrárny, odkud ji prodává dále na trh. Kogenerace totiž umožňuje současnou výrobu elektřiny i tepla zároveň, takže je zdroj ekologičtější i efektivnější.

„Rozsahem se jedná o největší projekty, které jsme realizovali pro sektor zdravotnictví a rozhodně i jedny z nejnáročnějších. Pracovali jsme totiž v době přísných bezpečnostních opatření v době pandemie, navíc za plného provozu nemocnic,“ upřesňuje Martin Václavek, generální ředitel společnosti ČEZ ENERGO.

 

O kogeneraci:

Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla, což má ekonomické i environmentální výhody. Kogenerační jednotku tvoří spalovací motor uzpůsobený pro spalování plynu. Motor je napojen na generátor vyrábějící elektrickou energii, která je dodávána ke spotřebě v místě výroby nebo je dodávána do sítě. Motor i generátor produkují teplo, které je systémem chlazení odváděno přes výměník do topného systému nebo využito pro ohřev vody. Zdroj energie je tak využit oproti klasickým elektrárnám efektivněji a s maximální účinností.

 

O ČEZ ESCO:

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má téměř 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, ESCO Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, Domat Control System, E-Dome, ESCO Servis, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort.

Více na www.cezesco.cz.

O Nemocnici Pelhřimov:

Nemocnice Pelhřimov je moderní nemocnicí a součástí zdravotního systému Kraje Vysočina. Poskytuje základní a specializovanou péči se zaměřením na problémy pohybového aparátu nejen pro občany Pelhřimova, ale také pro celý region kraje. Počtem ošetřených pacientů se zároveň řadí mezi významné regionální poskytovatele zdravotní péče v rámci České republiky. Má 10 lůžkových oddělení s 340 lůžky, zajišťuje pro Kraj Vysočina onkohematologickou péči, disponuje výborným laboratorním zázemím a oddělením nukleární medicíny. V současné době rozšiřuje svoje aktivity o mobilní paliativní péči v rámci dosahu nemocnice. Pro intenzivní péči slouží 23 lůžek ARO a JIP. Ročně je zde ambulantně ošetřeno přes 170 tisíc pacientů a hospitalizováno kolem 13 tisíc pacientů.

Více informací: www.hospital-pe.cz

O Nemocnici Havlíčkův Brod:

Zdravotnické zařízení zřizované Krajem Vysočina, jehož historie se píše od roku 1897 má dnes významné místo v kraji i nadregionálním kontextu. Je velice moderně vybaveno a má vytvořeny kvalitní podmínky pro lékařskou i ošetřovatelskou péči o nemocné v 21. století. Nemocnice disponuje 534 lůžky na 19 odděleních. Řada oddělení je odborně natolik vyhlášených, že se sem sjíždí pacienti z celé republiky. Brodská porodnice patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším v kraji. Ročně je zde ambulantně ošetřeno kolem 230 tisíc pacientů a 19 tisíc jich je hospitalizováno. Počty operací ročně přesáhnou hranici 11 tisíc výkonů. Disponuje Osteologickým centrem pro pacienty z celé Vysočiny. Velmi dobré zázemí pro diagnostiku a výsledky v léčbě nemocných posunuly havlíčkobrodskou nemocnici na evropskou úroveň.

Více informací: //www.onhb.cz/

Tagy článku