Nemocnice v České Lípě připravuje nový parkovací systém

29 / 06 / 2017

„Hlavním naším cílem je vytvořit fungující systém parkování tak, aby co nejlépe sloužil našim pacientům, návštěvníkům nemocnice, ale i zaměstnancům,“ komentuje předseda představenstva českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek. Představenstvo již záměr vybudování nových parkovacích ploch a rovněž následné zřízení komplexního parkovacího systému schválilo.

 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

 

„V projektu se nejprve počítá s vybudováním nových parkovacích ploch při vjezdu do areálu nemocnice,“ přibližuje záměr projektový manažer. Nemocnice v průběhu letních měsíců nejprve nechá provést demolice nevyhovujících chátrajících drobných budov v areálu, jedná se o bývalou vrátnici, prodejnu a sklad. Tím vznikne prostor pro vytvoření nových parkovacích stání, nové plochy se dále připravují v prostoru bývalé staré nemocnice nebo podél budovy polikliniky. Navrženými úpravami může v areálu vzniknout dalších až 130 parkovacích stání, které by návštěvníkům areálu měly sloužit již ke konci letošního roku. Následovat bude nastavování jasných pravidel systému parkování v celém nemocničním areálu. Jako ve většině nemocnic je také v České Lípě počítáno se závorovým systémem s výhodným krátkodobým stáním.

 

nemcl.cz