Nemocnice Trutnov: Zlepšujeme kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Potvrdil to audit

12 / 06 / 2016

Naše nemocnice úspěšně absolvovala dozorový audit, který se uskutečnil ve dnech 18. – 20. 5. 2016. Prověřovány byly všechny oblasti zavedeného integrovaného systému řízení. Na základě výsledků auditu nám byla potvrzena platnost udělených certifikátů uvedených systémů. Kladně hodnocena byla především opatření přijatá ke zlepšování v oblasti kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Do cílů organizace na letošní rok byly zahrnuty investice, které by měly zvýšit komfort pacienta a zlepšení prostředí nemocnice.

Naše nemocnice nadále prochází přípravou k akreditaci, kterou má v plánu na závěr roku 2016. Nutriční tým se věnuje zkvalitnění stravy, kdy na základě hodnocení spokojenosti maminek při pobytu na porodnici proběhne podrobnější analýza jejich stravovacích potřeb, v úvahu je i možnost výběru ze dvou jídel. Rozšířena by měla být skladba stravy pro ostatní pacienty i zaměstnance nemocnice.

V prostoru OLMI bylo zřízeno centrální sběrné místo ke shromažďování biologických vzorků odesílaných na laboratorní vyšetření mimo nemocnici. Zde je materiál evidován a uložen za optimálních podmínek až do odvozu. Pozornost je věnována také změnám zdravotnické dokumentace. Ta by měla být přehlednější, snížila by administrativní zátěž zdravotníků a současně by vyhověla nárokům akreditovaného zdravotnického zařízení. Nově byly zavedeny systematické interní audity rizikových procesů (zdravotnická dokumentace, léky, anesteziologická a chirurgická péče), které mohou preventivně odhalit možné riziko pochybení personálu.

Etickým kodexem zaměstnance byly stanoveny normy chování a etické postupy, které pacienti mohou od personálu očekávat.

rockova2

Mgr. Jarmila Ročková, manažerka kvality

Zdroj: nemtru.cz