Nemocnice Třinec: Představení dětských odborných ambulancí

Nemocnice Třinec: Představení dětských odborných ambulancí
foto: www.nemtr.cz/Seminář
28 / 09 / 2022

Ve čtvrtek 22. září 2022 se v třinecké nemocnici sešlo 35 dětských lékařů z Třince, Frýdku-Místku a Českého Těšína, aby se seznámili s činností dětských odborných ambulancí, rozvíjejících svou činnost při dětském oddělení Nemocnice Třinec, p.o.

Setkání zahájil primář dětského oddělení Štěpán Rucki, který také postupně uváděl představení jednotlivých dětských odborných ambulanci – dětské neurologie, kardiologie, nefrologie, gastroenterologie, endokrinologie a diabetologie.

 

V první přednášce MUDr. Krystyna Kadłubiec z dětské neurologické ambulance představila problematiku synkop (tj. krátkých stavů bezvědomí) v dětském věku. V prezentovaných případech upozornila zejména na úskalí při rozlišení mezi vazovagální synkopou (tj. běžnou mdlobou) a epileptickým záchvatem.

MUDr. Štěpán Rucki pokračoval pak s tématem synkop, které jsou způsobeny srdečními poruchami, a prezentoval případy vzácných poruch srdečního rytmu, které se projevují zejména při zátěži. Poukázal na nutnost pečlivé diagnostiky, včetně zátěžových testů a genetických testů, které mohou odhalit tyto potenciální život ohrožující nemoci.

MUDr. Beata Sikorova v rámci prezentace dětské nefrologické ambulance představila zajímavý případ dívky se závažnou vrozenou vadou ledvin, která byla objevena u dívky s bolestmi v zádech. Poté MUDr. Jana Stecová prezentovala činnost gastroenterologické ambulance a věnovala svou pozornost dětem s alergií na bílkovinu kravského mléka. Upozornila na některé aspekty diagnostiky tohoto onemocnění, které je nutné ve správné klinické praxi dodržet.

Na závěr vystoupil MUDr. Mikuláš Struminský, který představil současné pozoruhodné technické možnosti při péči o dětské diabetiky. Jedná se nejenom o tzv. kontinuální měření hladin glukózy speciálními senzory, ale i o první pokusy o propojení těchto měření s inzulinovými pumpami, které podávají nemocným dětem inzulin. Svoje vystoupení pak zakončil prezentací zajímavého případu chlapce s významnou poruchou štítné žlázy.

 

Na konec semináře vystoupil i primář Roman Jochymek, náměstek pro léčebnou péči v nemocnici, a vysoce ocenil účast praktických dětských lékařů i dobrou odbornou úroveň všech prezentací. V kuloárních diskuzích na závěr setkání praktičtí dětští lékaři všeobecně sdíleli svůj pozitivní dojem ze setkání, který přináší nové impulzy do jejich každodenní praxe. Je zřejmé, že Nemocnice Třinec touto akcí učinila další pozitivní krok v udržování dobrých vztahů se soukromými dětskými praktiky a také při vzdělávání dětských lékařů v regionů. 

 www.nemtr.cz

 

Tagy článku