Nemocnice Třinec: Bazální stimulace pomáhá pacientům

09 / 07 / 2014

Pacienti a uživatelé služeb krajské nemocnice v Třinci se mohou těšit na nové postupy v rámci bazální stimulace. Nové zkušenosti na dalším dvoudenním kurzu získali tentokrát zdravotní sestra a pracovníci v sociálních službách z oddělení sociálních lůžek.

„Hlavní součástí kurzu byl nácvik polohování, masáží a dotekové terapie. Různé polohy vleže či vsedě, na zádech, na boku či na hrudi přinášejí pacientům podněty a povzbuzení, které přispívají ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Naučili jsme se například povzbuzující masáž či naopak zklidňující,“ řekla Andrea Klusová, jedna z účastnic kurzu bazální stimulace.

Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání a komunikaci. Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům tedy můžeme vnímat sebe sama a okolní svět.

Tuto metodu lze využít v péči o postižené klienty, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě omezeni v komunikaci, vnímání či pohybu. Bazální stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje stavu a věku klienta, umožňuje stálý přísun podnětů z vlastního organismu a také z jeho okolního světa. Snahou je poskytnout pacientům dostatek adekvátních podnětů, například dotykových, chuťových, optických, sluchových.

„Bazální stimulace pomáhá zejména dlouholežícím pacientům, starším lidem, malým dětem, novorozencům a kojencům nebo lidem po úrazech. Je založena na dotycích, změnách polohy pacienta, součástí jsou také masáže. Přispívá ke schopnosti ležících pacientů navrátit se do života,“ upřesnila Lucie Sikorová, vedoucí oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec.

K nácviku polohování používali účastníci kurzu jednotlivé pomůcky, například polohovacího hada, který umožňuje fixaci polohy pacienta a různé typy polštářů. Nové poznatky z absolvovaného kurzu, které už personál oddělení sociálních lůžek uplatňuje v praxi, se setkávají s kladnou odezvou uživatelů.

 

Bazální stimulace patří v současnosti v zemích Evropské unie k nejpopulárnějším ošetřovatelským konceptům v ošetřovatelství, v Nemocnici Třinec kurz již absolvovaly všeobecné sestry z jednotky intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

Zdroj: nemtr.cz (text i foto)

baz_stimulace