Nemocnice Teplice: Krajská zdravotní slavnostně otevřela revitalizované prostranství před poliklinikou

09 / 12 / 2016

"Revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.," je název investiční akce, která byla dokončena v Teplicích. Její realizace přinesla především zlepšení možností pro parkování díky vzniku nových stání. Slavnostní otevření revitalizovaného prostranství před poliklinikou teplické nemocnice proběhlo za účasti zástupců vedení Krajské zdravotní, a. s., statutárního města Teplice a médií ve středu 7. prosince 2016.ImgHandler-5.ashx

Investiční akce v celkové ceně 9.784.824,- Kč včetně DPH byla plně hrazena z prostředků Ústeckého kraje a z daru statutárního města Teplice, které akci podpořilo na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 16. září 2016 účelovou investiční dotací ve výši 4.000.000,- Kč. Realizace veřejné zakázky probíhala více než čtyři měsíce - staveniště bylo předáno 20. 7. 2106, stavba byla dokončena 28. 11. 2016, tedy za 19 týdnů.

"Stavba před poliklinikou byla zaměřena především na parkování, protože díky ní vzniklo 85 nových kolmých stání a obnoveno bylo 36 šikmých stání v ulici U nemocnice. Výrazně se zlepšil vzhled celého prostranství. S představiteli města se ještě sejdeme, abychom společně řešili blokování parkoviště majiteli automobilů z přilehlého sídliště," řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

"Lidé bydlící v okolí nemocnice mají nedostatek parkovacích míst a věděli jsme, že popsaná situace nastane. Je několik možností, jaký režim nastavit - jednou z nich jsou automaty. Každopádně je parkoviště velkým přínosem, a to nejenom zvýšením počtu míst, ale také zlepšením přístupu do polikliniky. Jde tedy o další kout města, který je hezčí, než býval předtím," zdůraznil Jaroslav Kubera, primátor statutárního města Teplice a senátor.

"Jsme připraveni pokračovat v dynamickém rozvoji investic v rámci Krajské zdravotní. Již probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby čtyř nových operačních sálů v teplické nemocnici s propojením do budovy F. Celá akce by měla stát 180 milionů Kč bez DPH," připomněl nejbližší významnou plánovanou investici Ing. Jiří Novák.logo-kz

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala pak shrnul v připravené prezentaci průběh a výsledky revitalizace prostranství před poliklinikou a přiblížil v ní i další investiční záměry připravované k realizaci, zejména pak vybudování nových operačních sálů a nízkoprahového urgentního příjmu v teplické nemocnici.

Součástí projektu "Revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.," bylo i vybudování nové kanalizace včetně retenční nádrže a odlučovače ropných látek. Dále bylo vybudováno nové veřejné osvětlení včetně elektrických rozvodů a realizována byla také celková revitalizace zelených ploch. Krom vyřešení dopravní situace je hlavním dosaženým výsledkem zásadní zvýšení počtu parkovacích míst pro pacienty a návštěvníky polikliniky, potažmo nemocnice, a také došlo k narovnání zvykového práva parkování v zákazu zastavení či nedodržování zákazu vjezdu. Výsledkem úprav je i celkové zkulturnění prostředí odpovídající současné době.

Souběžně s uvedenou investiční akcí proběhla rekonstrukce vstupu do budovy teplické nemocnice za cenu 757.843,- Kč a označení včetně Nemocniční lékárny Krajské zdravotní a zdravotnických potřeb z vlastních provozních prostředků Krajské zdravotní, a. s.