Nemocnice Tábor snížila spotřebu vody téměř na polovinu

20 / 08 / 2015

Táborské nemocnici se díky novému systému hospodaření s vodou podařilo snížit spotřebu pitné vody o přibližně 40 procent. Ve finančním vyjádření to při současných cenách vodného a stočného představuje roční úsporu provozních nákladů ve výši zhruba 1,1 miliónu korun. Především se ale jedná o zcela konkrétní výsledek dlouhodobé snahy nemocnice o maximálně efektivní využití energií a dalších klíčových surovin.

Screenshot 2015-08-19 21.56.29

Zvolený princip spočívá zjednodušeně řečeno v recyklaci a využití odpadní vody, která dříve hned po prvním použití skončila v kanále. „Snažíme se uvažovat v dlouhodobém horizontu a myslet na budoucnost. V podstatě přitom neděláme nic jiného, než co je již řadu let zcela běžné ve všech západoevropských nemocnicích. A to je cesta energetických úspor, čili budování takzvané nízkoenergetické nemocnice,“ uvedl ředitel a předseda představenstva Nemocnice Tábor, a. s., Ing. Ivo Houška, MBA.

V posledních dvou letech Táborští realizovali hned několik opatření, na jejichž konci je významný pokles spotřeby pitné vody. Již při rekonstrukci obou křídel chirurgického pavilonu byly odděleny rozvody vody pro splachování WC od ostatních rozvodů vody. Totéž bylo provedeno i při rekonstrukci přibližně padesáti procent páteřních rozvodů vody v interním pavilónu.

„Začátkem letošního roku jsme uvedli do provozu technologii, která zachycuje odpadní vodu z reverzní osmózy a vodoléčby a po přefiltrování a desinfekci ji jako technologickou dodává pro splachování toalet. Zatím je na tento systém napojena přibližně polovina všech WC v nemocnici,“ přiblížil fungování této novinky vedoucí správy Nemocnice Tábor, a. s., Josef Markvart.

Nedostatek pitné vody je globálním problémem lidstva. Jestliže dnes žije osm procent světové populace v zemích, kde se projevuje silný nedostatek pitné vody a dalších 25 procent v zemích, kde je situace jen o málo lepší, předpokládá se, že budou-li současné trendy pokračovat, budou v roce 2025 žít v zemích s vážným nedostatkem pitné vody dvě třetiny lidí. Dostupné pitné vody přitom stále ubývá, ve srovnání s rokem 1950 poklesly její stavy na méně než polovinu.

Již v květnu 2010 zveřejnila Evropská komise zprávu, v níž konstatuje, že Evropa musí přijmout účinnou politiku stanovení sazeb za vodu, racionálně s vodou hospodařit a přijmout opatření, jež povedou k jejím úsporám. Jinak bude mít velký problém zabezpečit dostatek kvalitní vody pro potřeby uživatelů a pro zvládnutí klimatických změn.

„Nyní po nás snižování spotřeby vody nikdo nepožaduje, ale to se může rychle změnit. Proto jsme s těmito opatřeními počítali již při přípravě veškerých stavebních projektů. Při současném trendu prodlužujících se období sucha a ztenčujících se zásob vody určitě budeme v dalších krocích směřujících k minimalizaci spotřeby pitné vody pokračovat. Kdo jiný by měl být na možný problém připraven lépe, než důležité zdravotnické zařízení,“ konstatoval ředitel nemocnice.

V Nemocnici Tábor, a. s., se 466 lůžky, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, bylo v loňském roce hospitalizováno více než 20 tisíc pacientů. Lékaři zde provedli přibližně 6,2 tisíce operačních zákroků a bezmála 305 tisíc ambulantních výkonů. Narodilo se zde 900 dětí. Nemocnice má průměrně 820 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v regionu.

V letech 2008 – 2014 nemocnice investovala do svého rozvoje více než 773 miliónů korun z evropských, krajských a vlastních zdrojů. Celkové loňské investice Nemocnice Tábor, a. s., přesáhly 51 miliónů korun. Jako první ze zdravotnických zařízení v republice dosáhla loni Nemocnice Tábor, a. s., v ratingovém hodnocení nejvyššího možného stupně AAA – excelentní a získala tak ocenění formou certifikátu CZECH Stability Award CZECH TOP 100. V letošním roce toto ocenění obhájila. Nemocnice se tím řadí mezi nejstabilnější firmy v České republice.