Nemocnice Strakonice: V nemocnicích nadále platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest

Nemocnice Strakonice: V nemocnicích nadále platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest
foto: Archiv redakce/Nemocnice Strakonice
01 / 07 / 2020

Chystáte se na návštěvu Nemocnice Strakonice? Nezapomeňte si vzít roušku! Vedení nemocnice upozorňuje, že ačkoliv se režimová opatření od 1. července v řadě ohledů uvolňují, ve zdravotnických zařízeních se v souladu s platným mimořádným opatřením ministra zdravotnictví situace významně nemění.

„I nadále jsou všechny osoby přítomné ve zdravotnických zařízeních povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou případů, které stanoví ošetřující lékař (např. pokud je to potřebné pro poskytování zdravotních služeb),“ uvádí předseda představenstva strakonické nemocnice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Dodává, že se neměníani zavedená pravidla pro návštěvy hospitalizovaných pacientů. Kromě zmíněných roušek to znamená, že v jednom okamžiku mohou být u hospitalizovaného pacienta přítomny na návštěvě maximálně dvě osoby. Návštěvníci musí být zdraví. Nesmí mít případné symptomy onemocnění COVID19, zejména kašel, rýmu, zvýšenou teplota nad
37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztrátu chuti či čichu.

„Zásadně prosíme, aby návštěvy využily pro návštěvu prostor mimo lůžkové oddělení - například nemocniční park, atria, vestibuly a podobně. Za tímto účelem nemocnice připravuje možnost posezení, kde bude zajištěna desinfekce ploch. V rámci nemocničního pokoje bude umožněna návštěva v jednom okamžiku pouze u jednoho pacienta na dobu maximálně 20 minut,“ upozorňuje MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

O výjimkách, například o prodloužení návštěvy v paliativní péči, může rozhodnout primář či jím pověřený lékař oddělení.

Tagy článku