Nemocnice Strakonice: Projekt zaměřený na fyzickou manipulaci s pacienty při ošetřovatelské péči

Nemocnice Strakonice: Projekt zaměřený na fyzickou manipulaci s pacienty při ošetřovatelské péči
foto: nemocnice-st.cz/Nemocnice Strakonice
10 / 07 / 2020

Do tříletého projektu Fyzická manipulace s pacienty při ošetřovatelské péči, který je Interním multidisciplinárním výzkumem podpořeným Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se zapojila Nemocnice Strakonice, a.s.

Cílem je zjistit stav způsobu fyzické manipulace s pacienty při ošetřovatelské péči v praxi a navrhnout způsoby a implementaci nejnovějších trendů do praxe.

„Manipulaci s pacientem vnímáme jako komplexní proces. Sestra i ostatní nelékařský zdravotnický personál manipulují s pacientem po celou dobu jeho hospitalizace mnohokrát denně. Škála procesů, při nichž personál s pacientem musí manipulovat, je rozsáhlá,“ uvádí MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s.

Upozorňuje také, že při zmíněné činnosti je zatěžován pohybový aparát personálu, který je výrazně ohrožen vznikem muskuloskeletárních poruch s možným následkem pracovní neschopnosti. „Personál používá kvalitní manipulační pomůcky, dodržuje bariérovou péči
a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale významnou roli hraje také vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblastech pohybových a komunikačních konceptů,“
dodává MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Aktuálně se ve strakonické nemocnici pořídily videonahrávky různých způsobů manipulace pacientů během ošetřovatelské péče.

„Úkolem vzdělávací instituce je přinášet teoretické poznatky do praxe, a proto jsme velice vděční za vstřícnou spolupráci nemocnic, bez které bychom neměli možnost se na zkvalitňování ošetřovatelské péče podílet,“ říká doc. PhDr. Marie Trešlová Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Projekt se koná v letech 2019 až 2021. Celkem se na něm podílí pět jihočeských nemocnic.

Tagy článku