Nemocnice Strakonice: Nová opatření

Nemocnice Strakonice: Nová opatření
01 / 04 / 2020

Nemocnice Strakonice, a.s. zkvalitňuje agendu třídění pacientů s možnou koronavirovou infekcí. Od čtvrtka 2. dubna 2020 zprovozňuje centrální třídící pracoviště, kterým musí projít všichni pacienti směřující do nemocnice s výjimkou pacientů přivezených ZZS a pacientů oddělení hemodialýzy, dětského oddělení a Centra péče o zrak.

„U pacientů těchto oddělení probíhá třídění jiným způsobem, například pacienti avizovaní rychlou záchrannou službou jsou přijímání na tzv. expektační koronavirovou stanici, kde se o ně stará tým zdravotníků až do doby vyloučení koronavirové nákazy. Pacienti dialýzy, dětského oddělení a Centra péče o zrak jsou tříděni v prostoru vstupu na tato pracoviště,“ popisuje MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva strakonické nemocnice.

Všichni ostatní pacienti, akutní i plánovaní, budou nejprve vyšetřeni v třídícím COVID centru, které se nachází v přízemí Pavilonu operačních oborů v prostoru centrální recepce, kde bude stratifikována míra rizika onemocnění koronavirem a pacient bude označen páskem příslušné barvy. Bez této vstupní triáže nesmí být pacient vpuštěn do dalších prostor nemocnice.

Pacient bude na základě změření tělesné teploty a odebrání základních anamnestických
a epidemiologických dat stratifikován do jedné ze tří kategorií, podle které bude nastaven další postup poskytování péče.

„Žádáme tedy pacienty, kteří vyhledají služby interního, chirurgického, plicního, neurologického, gynekologického, radiodiagnostického oddělení, LSPP pro dospělé a dalších odborných ambulancí s výjimkou shora uvedených, aby respektovali toto opatření a vydali se nejprve do centrální recepce Pavilonu operačních oborů. Provoz třídícího pracoviště je
24 hodin denně včetně víkendů. Toto opatření činíme s ohledem na zamezení rizika přenosu infekce na další pacienty a zdravotnický personál,“
říká MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Tagy článku