Nemocnice Strakonice: Návštěvy hospitalizovaných pacientů

Nemocnice Strakonice: Návštěvy hospitalizovaných pacientů
foto: Archiv redakce/Nemocnice Strakonice
14 / 09 / 2020

Od pátku 11. 9. 2020 je strakonický okres na Semaforu výskytu COVID-19 v zelené barvě. V této souvislosti Nemocnice Strakonice, a.s. upozorňuje na pravidla pobytu u hospitalizovaných pacientů.

„Návštěvy u našich pacientů zatím nezakazujeme – přítomnost příbuzných má důležitý psychologicko-terapeutický efekt,“ vysvětluje předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA a dodává“ Veřejnost žádáme o dodržování následujících pravidel:“

  • V jednom okamžiku mohou být u hospitalizovaného pacienta přítomny na návštěvě maximálně dvě osoby a současně nemůže být návštěva u pacienta dalšího.

 

  • Návštěvníci musí být zdraví. Nesmí mít případné symptomy onemocnění COVID19 (zejm. kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu).

 

  • Během návštěvy je povinné používat ochranu nosu a úst (roušku).

 

  • Zásadně prosíme, aby byl přednostně pro návštěvu využíván prostor mimo lůžkové oddělení (např. nemocniční park, atria, vestibuly a podobně). Za tímto účelem nemocnice připravuje možnost posezení, kde bude zajištěna desinfekce ploch.
    V rámci nemocničního pokoje bude umožněna návštěva v jednom okamžiku pouze
    u jednoho pacienta na dobu maximálně 20 minut.

 

  • O výjimkách, např. o prodloužení návštěvy v paliativní péči, může rozhodnout primář či jím pověřený lékař oddělení.

Tagy článku