Nemocnice Stod zprovoznila CT, na které roky čekala

15 / 10 / 2015

Stovky pacientů Stodské nemocnice s vnitřním onemocněním ale i po úrazu čeká od října jednodušší a rychlejší vyšetření. Nemocnice totiž dnes slavnostně zprovoznila takzvané CT neboli počítačovou tomografii. Lékařům umožňuje prohlédnout si vnitřní orgány celého těla velmi detailně a přehledně, což na klasickém rentgenovém snímku není možné. Takto se zpřesní a zrychlí diagnostika a tím pádem i léčba. Diagnostický přístroj má nově také Rokycanská nemocnice. Obě zdravotnická zařízení o CT usilovala několik let. Letos je pořídila z prostředků Plzeňského kraje.  Kromě zprovoznění CT dokončila Stodská nemocnice v těchto dnech i zateplení celého objektu.

Screenshot 2015-08-05 21.36.11

„CéTé nám dodavatel instaloval v polovině září. Nyní je ve zkušebním provozu. Vyšetřujeme na něm zatím jen hospitalizované pacienty. V případě ambulantních ještě čekáme na smlouvy se zdravotními pojišťovnami. V současné době máme příslib od VZP, s ostatními jednáme,“ říká ředitel Stodské nemocnice Alan Sutnar s tím, že nemocnice ročně plánuje provést na CT přes tisícovku vyšetření. Pro její pacienty, kteří jsou zatím transportováni na toto vyšetření do jiných zařízení, je současný stav nepohodlný a zdlouhavý. Pro samotnou nemocnici je pak stávající situace neekonomická.

„Pokud se nejedná o akutní stav, je někdy čekací doba na tomografické vyšetření v jiné nemocnici i tři týdny. To samozřejmě pacientovi neprospívá, podobně jako samotný převoz. Když máme CT přímo ve Stodu, zkrátí se termín vyšetření a s ním i stanovení správné diagnózy a zahájení i průběh léčby,“ líčí výhody primář interního oddělení Roman Tytl.

A navíc už pacienti nebudou tolik cestovat. A nejen pacienti. Se sanitkou musel jezdit i řidič a ošetřovatel. To odpadne a na výjezdech nemocnice uspoří. „Ekonomický přínos pro nemocnici je spočítán na dva až tři miliony korun ročně,“ doplňuje ředitel Alan Sutnar.

Interna bude CT využívat zejména k vyšetření mozkových příhod a onemocnění plic, srdce, ledvin ale i dalších vnitřních orgánů. CT vytěží zhruba z 60 procent. Ve zbylých případech jej využijí hlavně chirurgové například k přesnější diagnostice zlomenin, ale i úrazů hlavy nebo při nejasnostech v diagnostice u náhlých příhod břišních. V menší míře poslouží přístroj i gynekologicko-porodnickému oddělení.

„Nemocnice ve Stodu a Rokycanech si pořídily standardní typ CT, jaký se vyskytuje v obdobných zařízeních okresního typu. Každý z přístrojů stojí včetně devítiletého servisu a DPH 19,4 milionů korun,“ říká radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Milena Stárková. Zateplení Stodské nemocnice vyšlo s daní na 24 milionů korun. Také tuto sumu zaplatí kraj s přispěním dotace z Operačního programu Životní prostředí. 

Nákup CT a zateplení nejsou v případě Stodské nemocnice veškerými významnými investicemi posledních dvou let. Už loni v létě radiodiagnostické oddělení pořídilo nový skiagraf s přímou digitalizací namísto původního analogového rentgenového přístroje a letos na jaře skončila několikaměsíční rekonstrukce operačního traktu, tedy chirurgických a gynekologických operačních a porodních sálů včetně vzduchotechniky. V současné době se také dokončuje nástavba 4. poschodí nad levým křídlem hospitalizačního traktu nemocnice. Přesune se tam ředitelství, aby se v suterénu zvětšil prostor pro oddělení následné péče a vznikla multioborová jednotka intenzivní péče namísto stávajících dvou oddělených pracovišť interní a chirurgické JIP. Celkové investice v nemocnici překročí 80 milionům korun.

Důvody zvýšených investic ve Stodu jsou podle radní zřejmé. „Do roku 2012 nebyla jistá budoucnost nemocnice. Od zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví přicházely signály, že zanikne, proto se v ní příliš neinvestovalo. Naštěstí zvítězily argumenty Plzeňského kraje, že po zániku akutní nemocnice v Plané a problémech mariánskolázeňské nemocnice je zařízení ve Stodu nejdostupnější pro oblast Tachovska, Stříbrska a Plánska a je třeba jej hlavně pro obyvatele těchto oblastí zachovat. Nyní tak dochází i k potřebné modernizaci, aby nemocnice splňovala požadavky současné medicíny. Že má své místo na mapě kraje, dokazuje i růst výkonnosti například na gynekologickém oddělení,“doplňuje radní Milena Stárková.