Nemocnice Šternberk: Stovkám pacientů s bolestmi zad pomohla terapie na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

02 / 08 / 2015

sternberk neuro

Stovky pacientů s bolestmi zad, se špatnými pohybovými stereotypy nebo svalovou dysbalancí opustily v posledních dvou letech spokojeně oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Nemocnice Šternberk, která je členem skupiny AGEL. Za úspěšnou léčbou stojí individuální cvičení zaměřené na aktivaci hlubokého stabilizačního systému, tedy zlepšení stabilizace páteře, hrudníku a pánve, které výrazně zlepšuje stav pacientů s obtížemi pohybového aparátu.

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Nemocnice Šternberk metodu zaměřenou na aktivaci hlubokého stabilizačního systému využívá od roku 2013. Služba je hrazena z běžného pojištění a pacienty tedy nic nestojí. „Stabilita je pro lidský organismus maximálně důležitá, a to se týká i pohybového systému. Pro jeho správnou funkci je zapotřebí vyvážená funkce pasivních prvků, což jsou kosti, vazy a klouby, a prvků aktivních, tedy svalů. A to jak těch povrchových, tak i hlubokých, které jsou ukryty hlouběji v těle. Bohužel současný životní styl posilování hlubokého stabilizačního systému příliš nenahrává a často jeho funkci přebírá povrchový svalový systém, který ale není schopen přesného lokálního nastavení. Proto pak dochází k přetížení a následným bolestem, zvýšenému svalovému napětí, blokádám a podobně. Navíc čím více funkcí přebírá povrchový systém, tím více je utlumený hluboký systém a problém se prohlubuje,“ vysvětluje Mgr. Lenka Kocurková, fyzioterapeutka oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Nemocnice Šternberk, s tím, že potíže proto může způsobit i dobře míněné cvičení, kdy člověk cvičící povrchové svaly bude stále více prohlubovat dysbalanci mezi hlubokými a povrchovými svaly a svůj problém ještě zhoršovat.

Cvičení zaměřené na aktivaci hlubokého stabilizačního systému v Nemocnici Šternberk probíhá v rámci individuálních lekcí, které mohou být půlhodinové až hodinové, podle konkrétního stavu pacienta. Stejně individuální je pak i celkový počet lekcí, který se různí podle potřeb pacienta a může se pohybovat od pětice až po desítku. „Šikovnější pacienti nebo pacienti s mírnějšími obtížemi většinou navštěvují pět lekcí. Pacientům, kterým aktivace trvá déle a potřebují delší dobu na zácvik a osvojení cviků pro účely domácího cvičení, můžeme nabídnout až deset lekcí,“ vysvětluje Mgr. Lenka Kocurková. Aktivace hlubokého stabilizačního systému je řešením zejména v případech poruch pohybového aparátu vzniklých v souvislosti s dlouhodobou statickou zátěží, například vlivem sedavého zaměstnání.

Příčin oslabení hlubokého stabilizačního systému ale může být celá řada, a dokonce i zdánlivě „pouhá“ duševní únava nebo deprese mohou vést k narušení funkce svalů. „Pomocí aktivace hlubokého stabilizačního systému úspěšně zmírňujeme bolesti zad u pacientů, zlepšujeme stav pacientů s hypermobilním syndromem, nebo i zlepšujeme vadné držení těla,“ vyjmenovává Lenka Kocurková.

Terapie je přitom vhodná dokonce i pro pacienty, kteří trpí obtížemi či bolestmi již delší dobu a zlepšení třeba už ani nedávají naději. „Běžně k nám přicházejí muži i ženy středního věku, kteří roky trpí bolestmi zad v důsledku sedavého zaměstnání i nezdravého životního stylu a vidí řešení již pouze v léčbě léky. Sami jsou přitom po několika týdnech terapie překvapeni, jak znatelné může být zlepšení díky cvičení. Rozhodně proto všem lidem s obtížemi či bolestmi pohybového aparátu doporučuji navštívit specialistu a případně vyzkoušet tuto metodu,“ shrnuje fyzioterapeutka s tím, že prohlídka u rehabilitačního lékaře není nijak zatěžující a může ji doporučit například obvodní lékař, ortoped či neurolog.