Nemocnice Sokolov/Ostrov: Jak se bránit chřipce?

12 / 02 / 2015

Zdravotníci a lékaři nemocnic Sokolov a Ostrov v Karlovarském kraji (NEMOS) včas a zodpovědně informují veřejnost v případě, že by pacienti nebo návštěvníci zdravotnických zařízení mohli být ohroženi infekcí. Aktuální počasí přeje chřipce. Jak se proti ní účinně bránit, co předchází zákazu návštěv a dalším opatřením? Kompetentní odpovědi na tyto a další otázky nám poskytla Zlata Franková, Hygienický specialista a Vedoucí centrální sterilizace Nemocnice Sokolov:

 

Kdy je v nemocnicích obecně dosažen stupeň nebezpečí rozšíření epidemie, aby byl vydán zákaz návštěv?

 

Prvním zvažovaným faktorem je celková nemocnost v regionu. Přesná hranice epidemie, při nemocnosti obyvatel v přepočtu na 100 000, není přesně stanovena. Ostražití začínáme být u spodní hranice 1600 nemocných na 100 000 obyvatel, vrchní hranicí je 2000 nemocných. Je potřeba hodnotit nejen celý kraj, ale i jednotlivé regiony, ve kterých se hodnoty mohou lišit, a ač v jednom již hrozí epidemie, v druhém může být nemocnost mnohem nižší a v průměru za kraj to zkreslí skutečnost.

Druhým faktorem je prostředí samotného zdravotnického zařízení, kdy se sleduje nemocnost pacientů přicházejících k ošetření a hospitalizaci s respiračními obtížemi a nemocnost personálu.

Po zvážení všech faktorů a vyhodnocení rizika společně s KHS se poté následně zdravotnické zařízení uzavře pro návštěvy, event. se zváží i utlumení plánované operativy.

 

Kolikrát do roka se to ve vašich nemocnicích přihodí?

 

Respirační infekce jsou nejaktivnější od podzimu do jara, nelze ale přesně určit, kdy a zda vůbec epidemie vypukne. Maximálně jsme naší nemocnici uzavírali pro návštěvy 1 x ročně, na různě dlouhou dobu. Jsou ale roky, kdy opatření není nutno nastavit, jako např. v zimní sezóně 2013/ 2014.

 

Máte zkušenost, že podcenit toto opatření se nevyplácí?

 

Takovou zkušenost nemáme. Opatření musí být velmi pečlivě zváženo, protože se dotýká nejen pacientů a návštěv, ale i samotného zdravotnického zařízení. Nelze ale někdy přesně odhadnout, zda již nastala ta pravá chvíle pro uzavření. Příkladem je letošní zákaz, kdy v pátek se situace nejevila nijak dramaticky, a přes víkend došlo k takovému nárůstu nemocných přijímaných k hospitalizaci s respiračními obtížemi, i těch kteří již hospitalizovaní byli a samotného personálu, že bylo nutno v pondělí nemocnici uzavřít.

 

Jak je možné kontrolovat dodržování zákazu?

 

Na všech vstupech do nemocnice a na každém vstupu na jednotlivá oddělení je vyvěšena informační cedule o zákazu návštěv. Zákaz návštěv kontroluje samo oddělení, ulehčenou situaci mají tzv. uzavřená oddělení, kam není možný vstup bez předchozího otevření dveří samotným personálem.

Návštěvy i pacienti většinou chápou vážnost situace, přesto někdy dochází ke konfliktům s personálem. Někdy se musí zvážit i výjimka z nutných důvodů, pak je návštěva náležitě poučena o dodržování použití ochranných pomůcek a pokynů personálu při vstupu na oddělení.

 

Zasahují opatření proti epidemii i zaměstnance nebo dodavatele?

 

Opatření personál nijak nezasáhnou, do zaměstnání dochází ve stejném režimu jako bez zákazu. Pouze je nutné vyselektovat nemocný personál, který by se měl léčit v domácím prostředí a neměl by nákazu dále roznášet po oddělení.

Dodavatelé dodávají většinu zboží do centrálních skladů nemocnice. Zde není žádné omezení. Pokud je dodávka přímo na oddělení, nekříží se jejich cesta s pacienty, takže ani zde není žádné opatření nutné.

 

Kdo trpí nejvíc zákazem návštěv?

 

Zákazem návštěv nejvíce trpí sami pacienti, jsou odtrženi od svých nejbližších. Veškeré potřebné věci a dárky od nejbližších ale personál rád převezme u vstupu oddělení a předá pacientovi.

Ačkoliv jsou opatření jakkoliv nepříjemná, je nutné vždy myslet na to, že pacienti v nemocnicích jsou náchylnější k získání infekce a proto je potřeba je chránit.

Velmi malé děti jsou na dětském oddělení většinou hospitalizovaní s některým z rodičů, těch se zákaz návštěv většinou nijak nedotýká.

Zdroj: redakce (ve spolupráci s Markétou Singerovou)

Unknown-8