Nemocnice Sokolov získala statut aplikačního sítnicového centra

08 / 04 / 2016

sokolov oko

Deformace obrazu, zamlžené vidění, méně jasné barvy, zhoršení zraku za šera či za tmy, to jsou často první příznaky makulární degenerace. Jde o onemocnění podmíněné věkem, které postihuje především lidi starší padesáti let. Jeho příčinou je poškození sítnice, místa nejostřejšího vidění, tzv. makuly a je nejčastější příčinou slepoty starších lidí.

Léčba věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) existuje, aplikují ji však pouze vysoce specializovaná makulární centra. Mezi ta nově patří i oční oddělení sokolovské nemocnice, které je součástí Oční kliniky NEMOS.

„O získání statutu aplikačního sítnicového centra jsme usilovali 12 let. Je to dlouhý a náročný proces, než jej odborné pracoviště od České oftalmologické společnosti získá. Nyní jsme třináctým centrem v České republice a jediným v Karlovarském kraji,“ vysvětluje MUDr. Andrej Farkaš, primář očního oddělení Nemocnice Sokolov a Oční kliniky NEMOS a doplňuje: „Pro naše pacienty je centrum obrovským přínosem, nemusejí za léčbou cestovat do Plzeňského či Středočeského kraje, jak tomu bylo dříve. Na centrovou léčbu u nás nastoupí měsíčně desítky pacientů, každý z nich absolvuje 5 – 7 aplikací.“

Léčba, kterou pacientům hradí zdravotní pojišťovny, spočívá v nitrooční aplikaci biologické léčby a probíhá ambulantně.

 „Třináctka je pro nás šťastným číslem,“ usmívá se ředitelka Nemocnice Sokolov Ing. Jitka Samáková a vysvětluje: „Poté, co jsme před necelým rokem za finanční podpory Karlovarského kraje zrekonstruovali oční lůžkové oddělení, jsme v souvislosti s vybudováním aplikačního centra naše prostory rozšiřovali opět. Pro makulární centrum vznikly dvě nové ambulance a jeden zákrokový sál. Počítáme i s nárůstem pacientů a klientů na naší oční klinice, proto jsme posílili tým o jednoho lékaře, zdravotní sestru i dokumentační pracovnici.“

 

Nemocnice Sokolov:

Nemocnice Sokolov byla založena před více než 100 lety, soustředí se na kvalitu poskytovaných služeb v bezpečném prostředí a klientský přístup. Je nestátním zdravotnickým zařízením s více než 300 lůžky a téměř 700 zaměstnanci, je součástí skupiny Nemos.

Zdroj: www.nemosok.cz