Nemocnice Sokolov: Rehabilitační oddělení znovu v provozu

24 / 01 / 2014

Nemocnice Sokolov zahájila provoz modernizovaného rehabilitačního oddělení. Jeho rekonstrukce a rozšíření stály 22 milionů korun a hradil je Karlovarský kraj. Kromě rehabilitace kraj investoval 11,2 milionu korun do úpravy pavilonu G, kam se přestěhovalo vedení nemocnice. Spravuje ji soukromá společnost Nemos, je ale majetkem kraje.

Vybudování nového oddělení rehabilitace završilo vytvoření iktové jednotky, která v sokolovské nemocnici funguje už dva roky, ale pro plnohodnotnou péči potřebovala právě akutní rehabilitaci pro pacienty po mozkové příhodě.

„Nemocnice díky prostředkům do investic splácí deficit z minulosti a postupně se vyvazujeme z havarijního stavu a zároveň se tím otevírá perspektiva do budoucnosti,“ shrnul jednatel společnosti Nemos Sokolov David Soukup.

Oddělení dostalo nová lůžka, tělocvičny i kompletní vybavení pro rehabilitaci. Stavebníci začali s přestavbou pavilonu D, kde rehabilitace sídlí, na počátku loňského května. „Na stavební akci vyčlenil Karlovarský kraj ze svého rozpočtu 25 milionů korun. Náklady na stavbu však dosáhly asi 22 milionů korun, takže se podařilo tři miliony uspořit,“ uvedl hejtman Josef Novotný (ČSSD).

Rekonstrukce byla dokončena na počátku prosince 2013. Stavební úpravy se týkaly levé části třípatrového pavilonu D. V prvním a v části druhého nadzemního podlaží vznikla ambulantní část rehabilitačního oddělení, zbývající část druhého nadzemního podlaží tvoří zázemí pro zdravotníky. Ve třetím nadzemním podlaží je umístěna lůžková část rehabilitace.

Po dobu stavby byla rehabilitace provizorně přestěhována do náhradních prostor s 12 lůžky. Podle primářky Michaely Balatkové za rok prošlo oddělením asi 230 pacientů. Nové oddělení má 20 lůžek. Spolu s moderními přístroji tak poskytne péči zcela na úrovni jiných iktových center v zemi.

Karlovarský kraj plánuje letos do investic v Nemocnici Sokolov vložit kolem 50 milionů korun. Stavebních úprav se dočká lůžkové oční oddělení, ARO či porodnice.

Zdroj: kr-karlovarsky.cz, red
DownloadedFile