Nemocnice Prostějov: Zveme na Den prevence cévní mozkové příhody

12 / 05 / 2015

V pátek 15. května ožije Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL, tématikou cévní mozkové příhody. Nemocnice pořádá osvětovou akci pro širokou veřejnost zaměřenou na prevenci a příznaky cévní mozkové příhody. Toto náhlé postižení určité oblasti mozku zasáhne ročně 35 tisíc Čechů a cévní mozková příhoda je také hlavní příčinou trvalé invalidity i třetí nejčastější příčinou úmrtí u nás. Právě včasná pomoc a správný postup při prvotních příznacích přitom mnohdy snadno odvrátí případné negativní důsledky.

FOTO ambulance

Cévní mozková příhoda, CMP, mozková mrtvice, mozkový infarkt. Všechny tyto názvy označují akutní poruchu části mozku, která může mít fatální dopady na lidské zdraví i život. V drtivé většině případů lze ale postižení zdraví odvrátit nebo přinejmenším negativní dopady mírnit. „Cévní mozkové příhodě často předcházejí varovné signály v podobě atak, což jsou přechodné poruchy s podobnými stavy, jaké obnáší CMP, ovšem bez následků. Pokud se tyto dostaví, je potřeba ihned jednat a navštívit lékaře, což mnozí lidé nevědí a sami si takto mohou velice uškodit. Zároveň je na místě věnovat pozornost preventivním vyšetřením,“ vysvětluje vedoucí neurologického oddělení Nemocnice Prostějov MUDr. Gabriela Krejstová s tím, že právě preventivní vyšetření spojená s CMP budou v rámci Dne prevence CMP nabízena zájemcům zdarma.

„Zájemcům nabídneme měření krevního tlaku a pulsu, vyšetření hladiny krevního cukru, měření tuku i odborné poradenství lékařů v oblasti výživy,“ vyjmenovává MUDr. Gabriela Krejstová.

Cévní mozková příhoda nejčastěji postihuje osoby starší 65 let, častěji muže. U žen ale naopak bývají důsledky fatálnější, kdy vlivem vyššího hormonálního zatížení organismu více než polovina případů CMP končí smrtí. „Znalosti ohledně prevence a okamžité pomoci v případě vzniku CMP se ale hodí úplně všem, neboť nikdy nevíte, kdy potíže zastihnou například vaše příbuzné nebo kolegy v práci,“ uzavírá MUDr. Krejstová.

Komplexní osvětu na téma cévní mozkové příhody nabídnou zdravotníci Nemocnice Prostějov ve vstupní hale nemocnice v pátek 15. května od 8 do 14 hodin.