Nemocnice Prostějov: Žlutý den bude patřit hepatitidám

25 / 07 / 2015

Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL, připravila na úterý 28. července osvětovou akci Žlutý den. Akce zaměřená na problematiku virových hepatitid se koná při příležitosti Světového dne hepatitidy a zároveň k 30. výročí otevření infekčního oddělení nemocnice v nových prostorách a bude zdarma přístupná všem zájemcům z řad pacientů i široké veřejnosti.

Nemocnice Prostějov

„Prostřednictvím akce Žlutý den oslavíme třicáté narozeniny infekčního oddělení v novém areálu nemocnice a zároveň nabídneme všem příchozím osvětu v problematice, kterým se toto oddělení zabývá, především však virových hepatitid všech typů. Kromě teorie cílené na infekční žloutenky přitom nebude chybět například možnost testování přítomnosti hepatitidy typu C nebo dokonce i kulturní program,“ prozrazuje MUDr. Zdeněk Prokeš, primář infekčního oddělení.

Infekční oddělení funguje v Prostějově od roku 1888, kdy byla založena zdejší nemocnice. V prostorách nové nemocnice aktuálně oddělení funguje již tři desetiletí a jeho náplní práce je především diagnostika přenosných chorob a izolace nemocných s přenosnými chorobami nebo s podezřením na ně.

Žlutý den proběhne ve vestibulu Nemocnice Prostějov v úterý 28. července od 13.00 do 15.00 hodin. Akce zahrne možnost konzultace lékařů stran virových hepatitid a dalších infekčních nemocí, poradenství o způsobu získávání pitné vody v rizikových destinacích, možnost bezplatného přepisu očkování proti hepatitidám do mezinárodního očkovacího průkazu a také již zmíněné rychlé testování přítomnosti žloutenky typu C.