Nemocnice Přerov vyzývá k prevenci cévní mozkové příhody

24 / 04 / 2015

Na čtvrtek 30. dubna zorganizovala Nemocnice Přerov, člen skupiny AGEL, osvětovou akci zaměřenou na prevenci a příznaky cévní mozkové příhody. Toto náhlé postižení činnosti určité oblasti mozku zasáhne ročně 35 tisíc Čechů. Cévní mozková příhoda je také jednou z hlavních příčin trvalé invalidity i třetí nejčastější příčinou úmrtí po kardiovaskulárních chorobách a nádorech v průmyslových zemích. Mnohdy přitom k odvrácení těchto negativních důsledků stačí včasná pomoc. Ne každý ale o správném postupu ví. A právě proto je tu Den prevence cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda, CMP, mozková mrtvice, mozkový infarkt. Všechny tyto názvy označují akutní poruchu funkce části mozku, která může mít fatální dopady na lidské zdraví i život. Negativní dopady lze odvrátit nebo přinejmenším mírnit za pomoci preventivních opatření a zejména správného postupu v případě již blížící se mrtvice. „Cévní mozkové příhodě často předcházejí varovné signály v podobě atak, což jsou přechodné příznaky, ovšem bez následků. Avšak riziko návratu CMP je první týden kolem 8 procent, a do tří měsíců až 17 procent. Pokud se dostaví, je potřeba ihned jednat a navštívit lékaře, což mnozí lidé nevědí a sami si takto mohou velice uškodit. Zároveň je na místě věnovat pozornost preventivním opatřením,“ vysvětluje primářka neurologického oddělení Nemocnice Přerov MUDr. Elena Švamberková s tím, že právě preventivní vyšetření spojená s cévní mozkovou příhodou budou v rámci Dne prevence CMP nabízena zájemcům zdarma.

„Oddělení neurologie Nemocnice Přerov chystá pro příchozí bezplatnou možnost natočení EEG, ultrazvukové vyšetření krčních tepen, měření krevního tlaku a pulsu, odběr krve na cholesterol, glykémii, měření celkových tuků na bodystatu Tanita či odborné poradenství lékařů,“ vyjmenovává primářka. Zároveň budou mít všichni příchozí možnost prohlédnout si prostory ambulance nebo si nechat určit rizikové faktory vzniku cévní mozkové příhody.

V České republice je úmrtnost na cévní mozkové příhody do 65 let až dvojnásobná ve srovnání se zeměmi západní a severní Evropy, to zejména u mužů.  Cévní mozková příhoda ale nejčastěji postihuje osoby starší 65 let. V akutním období (první dva týdny) umírá 10 až 15 procent nemocných, do půl roku 30 procent. „Znalosti ohledně prevence a okamžité pomoci v případě vzniku CMP je vzhledem k výše uvedenému určitě nezbytná pro nás všechny,“ uzavírá MUDr. Švamberková.

Komplexní osvětu na téma cévní mozkové příhody nabídnou zdravotníci z neurologického oddělení Nemocnice Přerov poslední dubnový čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin.

Zdroj: AGEL

FOTO ilustr