Nemocnice Přerov školila zdravotníky v oblasti komunikace

20 / 09 / 2015

Profese zdravotníka zdaleka nezahrnuje jen provádění vyšetření a výkon zákroků. Velké množství času stráví lékaři i sestry také komunikací s pacienty a jejich rodinnými příslušníky. Nemocnice Přerov, člen skupiny AGEL, se proto rozhodla svůj personál v oblasti komunikace vyškolit a speciálně tak připravit osm desítek zdravotníků na případnou krizovou komunikaci s nervózními nebo i agresivními pacienty a jejich rodinnými příslušníky.

index-logo

„Komunikovat s lidmi, které trápí bolesti, není jednoduché. Mnohdy mají strach, jsou nervózní, nebo reagují dokonce agresivně. Správnou komunikací lze ale tyto emotivní projevy většinou mírnit, proto jsme se rozhodli zaměstnance Nemocnice Přerov v této oblasti proškolit a ukázat jim možné cesty v komunikaci,“ vysvětluje za organizátory školení Mgr. Nina Peloušková, Ph. D., ředitelka Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL.

Cílem tréninku bylo naučit personál efektivně komunikovat, předávat informace a odstraňovat bariéry v komunikaci. Účastníci semináře se také naučili, jak se domluvit s problémovými pacienty či jejich rodinnými příslušníky. Semináře byly ale také úspěšné z pohledu setkání zaměstnanců a jejich vzájemného poznání v rámci kolektivu nemocnice a tedy i předání informací mezi pracovišti. Kurz se skládal ze dvou částí. První se věnovala základům komunikačních dovedností, ve druhé části kurzu, která se zaměřovala na efektivní komunikaci, si mohli účastníci ověřit nabyté znalosti na praktických příkladech a modelových situacích,“ doplnila Peloušková s tím, že důraz byl kladen zejména na natrénování reakcí v konkrétních konfliktních a stresových situacích a způsobů jejich řešení.

„Díky seminářům Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL jsme proškolili celkem 20 sester a 60 lékařů všech oddělení nemocnice. Školení zaměstnanci budou nyní jednak připravení na krizové situace, ale také zvládnou ještě lépe obecně navazovat a rozvíjet komunikaci s pacienty. Správná komunikace, která nabízí patřičnou oporu i klid, může být navíc i součástí léčebné terapie, takže celou akci považuji za velmi přínosnou,“ shrnuje náměstek pro léčebnou a preventivní péči Nemocnice Přerov MUDr. Štefan Repovský.