Nemocnice Přerov: Manželé mohou při hospitalizaci pobývat na společném pokoji

11 / 02 / 2015

Ačkoliv se tak neděje často, stává se, že rodinní příslušníci musí být hospitalizováni v nemocnici ve stejném čase. Nemocnice Přerov, člen skupiny AGEL, se snaží v těchto případech vycházet rodinám vstříc, a pokud je to jen trochu možné, umístí příbuzné hospitalizované na stejném oddělení do společného pokoje. 

„Co nikdo nechtěl, stalo se. Byl jsem hospitalizován na interním oddělení v Nemocnici Přerov a bylo nutné mě přeložit na chirurgické oddělení k dalšímu operačnímu řešení. Byl jsem překvapen, když mi bylo nabídnuto, že budu ležet na pokoji s paní. S údivem jsem zjistil, že jde o mou paní manželku,“ byl překvapen pan Zdeněk z Přerova, který šel na operaci se žlučníkem, a jeho manželka zde ležela s bolestmi břicha.

Pobyt rodinných příslušníků ve společném pokoji je možný při jejich současné hospitalizaci na stejném oddělení nemocnice. „Pokud to kapacita oddělení dovoluje, vždy se snažíme umístit manželské páry, ale například i rodiče s dětmi společně. Bereme to jako ten nejmenší vstřícný krok, který pro pacienty můžeme udělat,“ uvádí hlavní sestra Nemocnice Přerov Mgr. Zuzana Krčková s tím, že těchto případů je spíše jen několik v roce.

Společný pobyt je možné také předem naplánovat, například při plánovaných zákrocích, nebo požadavku přítomnosti příbuzného na pokoji s operovaným členem rodiny. Pravidelně se tak děje například u mentálně nebo fyzicky postižených jedinců, kdy příbuzný pobývá s pacientem na jednom pokoji.

 „Vzhledem k mému závažnému zdravotnímu stavu měl pobyt na „manželském pokojíčku“ blahodárný účinek,“ uvedl v děkovném dopisu nemocnici pan Zdeněk.

Zdroj: www.agel.cz

prerov ilu