Nemocnice Písek: Ženy z celého kraje zde mají při porodu jistotu i v případě komplikací

Nemocnice Písek: Ženy z celého kraje zde mají při porodu jistotu i v případě komplikací
foto: www.nemopisek.cz/Intermediální centrum
02 / 12 / 2022

Téměř dvojnásobek porodů oproti počtu narozených dětí ze spádové oblasti. Tak to chodí v Písku, respektive v písecké nemocnici. Zdravotnický personál je tam zvyklý přijímat rodičky z celých jižních Čech, dokonce i z jiných regionů.

Ty si píseckou nemocnici vybírají zejména kvůli špičkové péči – ať už o přirozené porody, těhotenství i zdravá miminka, ale také o ty rizikové.

„Naše porodnice má výrazně vyšší počet porodů, než je narozených dětí v okrese, protože zde rodí matky z různých regionů jižních Čech, ale i z jiných krajů. Dokonce téměř z poloviny! Dílem díky existenci perinatologického centra, v němž se umíme postarat o riziková těhotenství i předčasně narozené děti nebo matky s komplikacemi v graviditě, či po porodu. A dílem díky dlouhodobému budování kvalitního zázemí pro rodičky i samotný personál. Rodičky tu jsou velmi spokojené a už několikrát ocenily naši porodnici jako nejlepší v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici,“ uvedlpředseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

 

Písecká nemocnice spolu s českobudějovickou tvoří v jižních Čechách osu perinatologické centrové péče. Tato dvě certifikovaná zařízení jsou vedle běžných porodů určena rizikovým těhotenstvím a poskytují maximálně šetrnou péči o nedonošence nebo děti s vrozeným onemocněním. „Porodnice v Písku patří mezi takzvaná intermediární perinatologická centra, která soustřeďují riziková či patologická těhotenství a předčasné porody od 32. týdne. Novorozence po porodu ošetřují dětské sestřičky, při komplikacích pak zkušení lékaři – neonatologové, kteří se mohou spolehnout i na Jednotku intenzívní péče pro nedonošence,“ řekl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek.

 

V nemocnici Písek mají zajištěnu bezpečnost i ženy, které se rozhodly rodit více individuálně a v soukromí. Děje se tak v rámci Centra porodní asistence, které je součástí porodnice už přibližně rok. „Těhotenství i samotný porod vede porodní asistentka. My v případě náhlých porodních komplikací zajistíme okamžitou podporu – ať už ze strany lékařů nebo přístrojů. To je rozdíl oproti domácím porodům,“ řekl Michal Turek.

 

Doplnil, že v Jihočeském kraji je perinatologická péče intenzívnější než v jiných regionech. „Jižní Čechy jsou v tomto ohledu velmi dobře pokryty. Ne každý kraj má hned dvě perinatologická centra. Ale obecně: systém péče o nedonošené děti je v České republice velmi dobře nastaven,“ sdělil Michal Turek.

 

Písecká nemocnice se vedle perinatologie zaměřuje i na další specializace. „Vedle intermediárního perinatologického centra pro předčasně narozené děti provozujeme ještě Mamocentrum, zaměřené na prevenci i léčbu rakoviny prsu, Iktové centrum pro pacienty s mrtvicí, Centrum onkologické prevence pro ženy s rizikem onemocnění rakovinou děložního čípku, dále Urogynekologické centrum, kde se léčí močová inkontinence žen, Centrum pro řešení kýly a Centrum screeningu kolorektálního karcinomu k prevenci rakoviny tlustého střeva,“ dodal ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

www.nemopisek.cz

 

Tagy článku