Nemocnice Písek: Ocenění za péči

24 / 01 / 2014

Třetí místo v celostátní soutěži s názvem Bezpečná nemocnice získala za loňský rok Nemocnice Písek, a. s. Toto jihočeské zdravotnické zařízení uspělo v ošetřovatelsko-medicínské části se svým projektem „Sledování vlivu nutriční podpory v rámci péče o oslabené pacienty“.

Celostátní soutěž s názvem Bezpečná nemocnice vyhlásil vloni už pošesté Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, společností Johnson & Johnson, projektem HOPE – Česká republika a Českou asociací sester. Cílem akce je upozornit na možná rizika při poskytování zdravotních služeb, a to jak rizika pro pacienty, tak pro personál, včetně předání všech informací souvisejících s bezpečím v lůžkových zdravotnických zařízeních. Jedná se o předání tzv. dobré praxe v oblasti zdravotnictví. Soutěž byla rozdělena na dvě odborné sekce: technicko-provozní a ošetřovatelsko-medicínskou. Projekty bylo možné přihlásit od 1. července 2013 do 31. října 2013.

„Projekt, který v soutěži uspěl, řeší proces nutriční péče v našem zařízení,“ uvedl Jiří Holan, ředitel Nemocnice Písek. Nutriční péče představuje celkový koncept výživy během hospitalizace pacienta. „Jsme přesvědčeni, že investice do správného stravování se jednoznačně odrazí do větší úspěšnosti i zkrácení hospitalizace a samozřejmě i do snížení celkových nákladů na léčbu. Toto naše přesvědčení jsme podložili výsledkem půlroční studie u vybraných pacientů a diagnóz,“ upřesnila místopředsedkyně představenstva písecké nemocnice Dana Čagánková. Doplnila, že se do projektu zapojily oddělení léčebné výživy a stravování, oddělení chirurgie a ortopedie. Nemocnice projekt připravovala na podzim roku 2012 a data sbírala od ledna do června 2013 s vyhodnocením v září 2013.

Mezi sledované parametry v rámci studie patřil nutriční stav, doba hospitalizace, pooperační komplikace a náklady na léčbu. Intervenovaní pacienti byli vybíráni podle DRG diagnóz – operace tlustého střeva nebo žaludku, ileus (zauzlení střev, střevní neprůchodnost), dekubity (proleženiny), stomie (vývod), ischemická noha na chirurgickém oddělení a zlomenina krčku na ortopedickém oddělení. Pacientům byl po dobu 14 dnů podáván Nutridrink Compact Protein v počtu 2 kusy na den. Sledovaná skupina této studie obsahovala 72 pacientů a data byla porovnávána s kontrolní skupinou (144 pacientů se stejnými DRG diagnózami).

„Z výsledků vyplývá, že sledovaná skupina vykazovala statisticky významně nižší výskyt komplikací a zkrátila se doba hospitalizace. Pokud jde o náklady, tak sledovaná skupina vykazovala nižší náklady na léčbu pacienta než skupina kontrolní,“ upřesnil ředitel Holan.

Nemocnice Písek, a. s., se kvalitou a bezpečností poskytování zdravotní péče zabývá dlouhodobě. Je již několik let akreditována Spojenou akreditační komisí ČR a vlastní pro všechny své laboratoře akreditaci dle ČSN EN ISO 15189:2007. O vysokém standardu nemocnice svědčí i získání několika ocenění včetně Certifikátu Bezpečná nemocnice - používání pouze bezpečnostních kanyl, ocenění Firma Písecka a Certifikátu Lékař roku 2011 ČR v kategorii nemocnic, Nemocnice 21. století. Významné prvenství si odnesla Nemocnice Písek, a.s., z loňského hodnocení kvality poskytované diagnosticko-léčebné péče napříč Evropskou unií, označované zkratkou DUQUe. Z celkových 240 přihlášených zdravotnických zařízení z 8 států Evropské unie skončila na 15. místě, mezi regionálními nemocnicemi stejného typu obsadila dokonce v EU první místo. V této celostátní soutěži Bezpečná nemocnice se na pomyslné bedně umístila z pěti ročníků již čtyřikrát.

V Nemocnici Písek, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno 11 300 pacientů. Lékaři zde provedou téměř 10 tisíc operačních zákroků a 182 tisíc ambulantních vyšetření. Loni se zde narodilo 836 dětí. Nemocnice disponuje kapacitou 358 akutních lůžek, 36 lůžek následné péče, 5 lůžek DIOP a 20 sociálních lůžek.

Nemocnice Písek, a. s., je držitelem akreditace SAK ČR. Všechny nemocniční laboratoře jsou pak akreditovány ČIA.

Zařízení má 744 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. V roce 2013 nemocnice investovala do svého rozvoje 40 milionů korun, od roku 2008 celkem 315 milionů korun.

Zdroj: nemopisek.cz

imgres-8