Nemocnice Písek má dalšího zahradníka

Nemocnice Písek má dalšího zahradníka
foto: www.nemopisek.cz/Nemocnice Písek
16 / 09 / 2021

O více než šest a půl hektaru trávníku, záhonů a 400 dřevin v areálu písecké nemocnice se začíná starat další zahradník. Třicetiletý Václav Hanzlík, který doplňuje pracovně zkušeného Jana Kvěcha, bude platný zejména v údržbě nynější zeleně arboreta.

„V rozsáhlém areálu nemocnice jsou stovky vzrostlých dřevin, o které je v prvé řadě potřeba pečovat, trendově přibývají plochy bohatě kvetoucích záhonů a plochy ušlechtilých zdobných trav,“ uvedl nový zahradník Nemocnice Písek, a. s., vystudovaný lesník Václav Hanzlík, který dosud pracoval jako lesník a zahradní dělník ve společnosti Arbores. Ten bude mít za úkol zejména koordinovat veškeré práce související s údržbou rozsáhlé travnaté plochy i dřevinami. Jedná se například o řízení svozu biologického odpadu, spolupráci s místní kompostárnou a odborníky na péči o stromy. „Svoz odpadu zajišťují pracovníci nemocničního technického oddělení, o spotřebu produkce našeho obřího kompostu se stará firma Green Engeneering, prořezáváním stromů a další péčí o ně se zabývá společnost Hájek i vlastní lidé nemocnice,“ řekl Václav Hanzlík.

Nemocnice Písek / nemopisek.cz

Nový zahradník musí údržbu koordinovat i ve vztahu ke zvířatům, která se v rozsáhlém nemocničním areálu přirozeně vyskytla. Jedná se například o zajíce, srnčí, bažanty, veverky, ježky a ptáky. Konkrétně o ptáky v areálu pomáhají pečovat také studenti Vyšší odborné školy a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku, kteří pro ně vyrábějí a pravidelně čistí budky i krmítka.

Nemocnice Písek / nemopisek.cz

Nemocnice má i plány na rozvoj své zelené plochy, kterou chápe jako nástroj a součást zdravotní služby. „V zadní části areálu bychom rádi vytvořili rehabilitační až esoterickou zahradu, včetně Kneippova chodníku i s dalšími prvky pro nemocné po mrtvici, operacích endoprotéz, páteře. Zároveň její součástí by mohla být pro veřejnost přístupná edukační stezka s pointy preventivních programů a také zóny pro venkovní animace či děti. Již máme zpracovanou studii. Jedná se o projekt, který by zkultivoval ladný zbytek pozemků nemocnice, dříve využívaných jako hospodářská zahrada. Čekáme jen na vhodný dotační titul, z nějž bychom mohli čerpat finance,“ sdělil ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

 www.nemopisek.cz

Tagy článku