Nemocnice Písek: Investice do nové lékárny a laboratoří

26 / 07 / 2016

Největší investiční akcí Nemocnice Písek se v minulém roce stalo otevření nové lékárny. Ta slouží veřejnosti od dubna 2015. Předchozí nevyhovovala komfortu pacientů, ukrývala se v areálu na méně viditelném místě. Nyní je umístěna hned u vjezdu do nemocnice, a tak je dostupná a viditelná všem. Písecká nemocnice se v současné době připravuje na výstavbu pavilonu Q, kde se sjednotí jednotlivé laboratoře.Investice do vybudování nové lékárny a její faktické přesunutí ke vstupu do areálu se ukázaly jako správné. Během chvíle byl znát významný nárůst tržeb. „Nevyhovovala svou polohou, naši pacienti ji v podstatě neviděli. Navíc ty prostory byly malé,“ zmiňuje místopředsedkyně představenstva nemocnice Dana Čagánková. Bývalé prostory se ale nadále zachovaly, slouží k výdeji žádanek pro nemocnici a jako sklad materiálu. Náklady na realizaci tohoto kroku se pohybovaly kolem 15 milionů korun. Teď ale čeká píseckou nemocnici daleko zásadnější investice. Potřebuje vybudovat pavilon Q - novostavbu, která bude součástí monobloku a uvnitř se budou nacházet všechny laboratoře. „Teď je Oddělení klinické biochemie v areálu, hematologicko-transfuzní oddělení mimo areál a mikrobiologie je také mimo areál. Je snaha to ucelit a najít synergický efekt laboratoří,“ doplňuje Čagánková. Současné budovy laboratoří nejsou zateplené, nemají vyměněná okna a projevuje se na nich i stáří. Především to však přinese komfort pro pracovníky nemocnice. „Sanitář musí v reálu obejít všechny budovy. Takže se dost nachodí. Teď je přinese na jedno místo,“ říká místopředsedkyně představenstva Nemocnice Písek. Stavět by se mělo začít už v letošním roce, protože ve fázi příprav už je výběrové řízení. Do dvou až tří let by se v novém pavilonu mohlo fungovat. Pro rok 2016 je na výstavbu vyčleněno 46 milionů korun, což jsou více jak dvě třetiny letošních investic. „Zbytek se vezme do zdravotnického vybavení, softwarového vybavení, ostatních technologií a projektové dokumentace na další projekty, které se chystají,“ uvádí Dana Čagánková. Kraj přislíbil přispět 20 miliony korun. Nemocnice Písek tak pokračuje v dlouhodobém plánu své modernizace. V minulém roce došlo také na obnovu lůžkového fondu, vystavění rodinných pokojů na porodnici nebo na renovaci porodních sálů. V plánu je rekonstrukce heliportu, pořízení nových lůžek na JIP nebo renovace sociálních zařízení a pokojů ortopedie.

 

Zdroj: //www.budejckadrbna.cz