Nemocnice Pelhřimov: Pět set pacientů podstoupilo léčbu na moderním ozařovači. Pomáhá jim od bolesti.

28 / 01 / 2017

Radioterapeutický ozařovač za 8,5 mil korun, který Nemocnice Pelhřimov pořídila v loňském roce, pomohl již 550 pacientům.  „Léčbu nejčastěji aplikujeme u pacientů s diagnózou ostruha patní kosti a gonartrózy nižšího stupně nereagující na jinou léčbu,“ sdělila vrchní sestra radioterapeutického oddělení Helena Hložková.  Přístroj pomáhá nemocným s bolestivými záněty šlach, degenerativním onemocněním kloubů, s léčbou kožních nádorů a je využíván k paliativnímu ozáření bolestivých, povrchově uložených metastáz.onko15

Plný provoz ozařovače byl zahájen v březnu 2016 a šlo o nutnou výměnu za již dosluhujícího přístroje. „Pacientů s přetrvávajícími bolestmi kloubů nebo bolestmi způsobenými zhoubným nádorem podle statistik stále přibývá. Při neúspěchu klasické léčby, jsou pacienti odesíláni různými specialisty na ozáření za účelem analgetickým. Jen v naší nemocnici se jedná o více jak šest stovek pacientů ročně,“ upřesnil primář radioterapeutického oddělení MUDr. Václav Abrahám.  Léčba zářením se přitom indikuje až při neúspěšné předchozí léčbě. „Občas se nám stává, že  jsou k nám odesláni pacienti, kteří žádnou předchozí léčbu neabsolvovali  a náš lékař je z tohoto důvodu odmítne ozářit . Dalším limitujícím faktorem je věk. Ozařujeme indikované  pacienty od 40 let, ozařování mladších pacientů se provádí výjimečně,“ dodala Helena Hložková

Přístroj přinesl pacientům větší komfort a především zvýšil kvalitu péče, neboť jde o nejmodernější ozařovač tohoto typu v Kraji Vysočina.  Nemocnice pořídila přístroj  díky dotaci od Ministerstva zdravotnictví ve výši 6,7 milionu Kč. Zbytek částky a nutné stavební úpravy financovala nemocnice z vlastních zdrojů.

Oddělení RTO má v naší nemocnici dlouhodobou tradici. V současné době oddělení nabízí onkologickou péči u nemocných s nejčastěji se vyskytujícími nádory – chemoterapii ve stacionáři a dispenzární kontroly ve dvou ambulancích. „Radioterapeutická ambulance se soustřeďuje na plánování léčby zářením u pacientů s nezhoubnými onemocněními nebo se zhoubnými nádory, které léčíme pouze paliativně.  Participujeme také na screeningu v rámci zjišťování časných stádií karcinomu prsu,“ dodal primář Abrahám.