Nemocnice Pelhřimov: Oddělení hematologie a transfúziologie se připojilo ke Světovému dni trombózy

13 / 10 / 2015

„Světový den trombózy připadá na 13. října a  jeho hlavním úkolem je zvyšovat povědomí o riziku trombózy a o možnostech, jak vzniku sraženiny v cévním řečišti předcházet. Této problematice se intenzivně věnujeme i na našem oddělení hematologie a transfúziologie,“ říká primář oddělení MUDr. Petr Kessler. Oddělení aktuálně pečuje o 760 pacientů léčených warfarinem a významnou náplní práce je i péče o těhotné ženy s vysokým rizikem trombózy. Vzhledem ke spolupráci s jihlavským centrem asistované reprodukce naše oddělení poskytuje tuto specializovanou péči ženám z velké spádové oblasti, takže každý den je na naší ambulanci ošetřeno několik takových pacientek.

logo_color[1]

Dlouhodobě se podle názoru lékařů stále ještě nedostatečně věnuje pozornost této poruše vedoucí ke smrti v důsledku tří hlavních kardiovaskulárních onemocnění – srdečního infarktu, mozkové mrtvice a žilní tromboembolie.

Trombóza je proces tvorby krevní sraženiny uvnitř krevní cévy postihující žílu (žilní trombóza) nebo tepnu (arteriální trombóza). Žilní nebo arteriální embolie vzniká, pokud se část nebo celá krevní sraženina oddělí a pohybuje se krevním řečištěm do okamžiku, než ucpe menší cévu. To může vést k poškození životně důležitých orgánů, případně i k úmrtí.

Datum Světového dne trombózy – 13. říjen – bylo vybráno tak, aby připomínalo narozeniny Rudolfa Virchowa, německého lékaře a patologa, který jako první použil výraz „trombóza“ a který byl autorem základních sdělení, jež vedly k lepšímu pochopení mechanismu vzniku trombózy.

Otázkám trombózy a činnosti oddělení hematologie a transfúziologie se bude věnovat také odpolední čtvrteční vysílání Českého Rozhlasu Region, kde od 14:00 hod. bude hostem studia zástupce primáře MUDr. Hynek Poul.