Nemocnice Pelhřimov má nové logo

10 / 10 / 2015

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace má od října nové logo. Vybrali si jej zaměstnanci nemocnice formou hlasování. Logo vytvořil student Střední umělecké školy grafické v Jihlavě Vlastimil Nenadal.

logo_color[1]

K volbě nového loga přistoupilo vedení nemocnice na základě požadavků zaměstnanců nemocnice. Ti se vyjádřili v loňském roce v dotazníkovém šetření Moje nemocnice pro změnu znaku pelhřimovské nemocnice. Zdál se jim neadekvátní pro zdravotnické zařízení. Proto byla v březnu 2015 navázána spolupráce se Střední uměleckou školou grafickou v Jihlavě, jejíž studenti 3. ročníku v rámci ročníkových prací vytvořili své návrhy. V červnu bylo vybráno šest nejzdařilejších. V průběhu prázdnin pak zaměstnanci nemocnice měli možnost hlasovat přes nemocniční Intranet. Hlasovalo téměř 400 zaměstnanců.

Logo zcela změnilo svou podobu. Rebranding bude probíhat postupně, do konce roku 2015. Logo se aktuálně začíná používat na oficiálních administrativních dokumentech nemocnice a na webových stránkách. Chtěli jsme, aby logo bylo vhodné pro zdravotnické zařízení našeho typu, bylo graficky odlišitelné od ostatních nemocnic v Kraji Vysočina a vyjadřovalo hodnoty naší nemocnice.