Nemocnice Pelhřimov: Lékaři z Číny se školili v odběrech mononukleárních buněk

13 / 08 / 2015

Oddělení hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov jako jediné v Kraji Vysočina spolupracuje na přípravě nových protinádorových vakcín.

Screenshot 2015-08-12 17.48.16

Oddělení hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov spolupracuje na přípravě nových protinádorových vakcín, které jsou nadějí pro léčbu zhoubných nádorů, a umožňuje tak jejich klinické zkoušení.  Jako jediná nemocnice v kraji totiž máme k dispozici speciální separátor. Ve středu 12. srpna pak oddělení navštívili lékaři a sestry z Číny, kteří se zde školili v odběrech mononukleárních buněk.

„Jsme velmi rádi, že můžeme tímto způsobem přispět k rozvoji této slibné léčebné metody a že naše pracoviště svou dostupností umožňuje vhodným pacientům z Vysočiny a okolí účast na klinickém zkoušení protinádorových vakcín,“ řekl primář oddělení MUDr. Petr Kessler.

Odběry mononukleárních buněk jsou prováděny na separačním pracovišti pelhřimovské nemocnice již od r. 2012 v rámci spolupráce na výzkumu a klinickém zkoušení protinádorových vakcín. Vakcíny jsou individuálně připravovány právě z koncentrátů mononukleárních buněk pro konkrétní pacienty. Protinádorové vakcíny založené na dendritických buňkách představují nadějný přístup k léčbě některých zhoubných nádorů - nejdále zatím výzkum pokročil u rakoviny prostaty, probíhají studie u pacientek s nádorem vaječníku a u pacientů s rakovinou plic.

Separátor samozřejmě není využíván jen k odběrům mononukleárních buněk. Běžně je používán k přípravě koncentrátů krevních destiček, které se pak podávají formou transfuse pacientům, kteří mají v důsledku chemoterapie destiček nedostatek. Dále je využíván k výměně krevní plazmy u pacientů s chorobami podmíněnými hromaděním škodlivých látek v plazmě, kdy tato plazma je pacientům odebírána a souběžně nahrazována buď čerstvě zmraženou plazmou od zdravých dárců, nebo náhradními roztoky. Také jsou jeho prostřednictvím odebírány červené krvinky pacientům, u nichž se tyto nadměrně tvoří při některých chorobách kostní dřeně nebo při plicních a srdečních onemocněních.

„Výhodou separátoru je oddělení jen toho, co z krve potřebujeme odstranit, ostatní krevní složky se pacientovi (nebo dárci) vracejí zpět,“ dodal primář Kessler. Nemocnice Pelhřimov má tento přístroj k dispozici jako jediná z pěti nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.