Nemocnice Pardubického kraje: Vedení uzavřelo s odbory novou kolektivní smlouvu

01 / 06 / 2015

npk podpisy

V pátek 29. května 2015 bylo podpisem nové kolektivní smlouvy úspěšně završeno sedmiměsíční období kolektivního vyjednávání ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Úkol, který zahrnoval sjednocení pěti kolektivních smluv a rozdílných mzdových předpisů, se zpočátku jevil téměř jako nesplnitelný. V listopadu roku 2015 vstupovaly obě strany, přesněji řečeno zaměstnavatel a na druhé straně zástupci třinácti odborových organizací, do vyjednávání se zcela odlišnými pohledy na konečné znění smlouvy. Přesto si členové obou vyjednávacích týmů na sklonku května podali ruce a svými podpisy stvrdili znění kolektivní smlouvy platné od 1. července 2015 pro všechny nemocnice.

Kolektivní smlouva vedle obvyklých a standardních ujednání obsahuje nový a především společný systém odměňování. Vybrané složky mzdy budou sjednocené již od samotného počátku platnosti smlouvy, další se budou podle sjednaného harmonogramu narovnávat tak, aby v roce 2017 nebyly mezi mzdovými úrovněmi jednotlivých nemocnic významné rozdíly.

Přestože byla jednání náročná, nesla se celou dobu v konstruktivním, věcném a především korektním duchu. Oba vyjednávací týmy měly na paměti, že se jedná především o podmínkách pro zaměstnance, ovšem nesměly se opomíjet ani náročné ekonomické aspekty a možnosti zaměstnavatele.

Bezprostředně po samotném podpisu kolektivní smlouvy zahájili pracovníci personálního úseku práce na zpracování změn v systému odměňování, aby všichni zaměstnanci mohli od 1. července fungovat v režimu nové kolektivní smlouvy.

Všichni zaměstnanci budou po dobu několika následujících týdnů informováni o obsahu kolektivní smlouvy, změnách v jejím znění a příslušných dopadech do systému odměňování.