Nemocnice Pardubického kraje: Projekt Přátelská nemocnice bude bořit bariéry mezi zdravotníky a nevidomými

24 / 04 / 2016

pce pratelska

Zdravotníci při ošetřování pacientů se zrakovým postižením mnohdy nevědí, jak s nimi správně komunikovat, doprovázet je či poskytovat ošetřovatelskou péči. Nemocnice Pardubického kraje se nyní snaží odbourat tyto bariéry, s nimiž se mohou její pracovníci v profesním životě setkat. Rozšiřuje spolupráci se společností TyfloCentrum, která se stará o zrakově postižené v Pardubickém kraji.

„S TyfloCentrem jsme se domluvili na úzké spolupráci, abychom v rámci programu Přátelská nemocnice pomohli bořit bariéry mezi zdravotníky a nevidomými,“ uvedla Markéta Nemšovská, vedoucí oddělení řízení kvality Nemocnice Pardubického kraje.

Dojde k rozšíření vzdělávacích aktivit určených především pro nelékařské zdravotnické pracovníky formou zážitkových seminářů, snahou bude rovněž rozšířit znalosti o problematice zrakově postižených a nevidomých, zejména s důrazem na legislativu. Spolupracovat se bude také v oblasti možného využití práce dobrovolníků při zajištění specifických potřeb v péči o pacienty s poruchou zraku, možnostech přítomnosti vodících psů v nemocnici nebo budou probíhat konzultace ohled úprav prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých ve zdravotnickém zařízení.

„Spolupráce bude mít řadu forem. Chystáme mnoho nových aktivit. U dalších, které již probíhají, dojde k jejich rozšíření. Týká se to třeba zážitkových seminářů s odbornými pracovníky z TyfloCentra. Chceme je pořádat ve všech našich nemocnicích, protože s nimi máme vynikající zkušenost. Jsou velmi užitečné pro naše zdravotníky,“ uvedla Nemšovská.

Zážitkový seminář si již několikrát vyzkoušeli zdravotníci v Litomyšlské nemocnici. Naposledy před několika dny, kdy akci vedli čtyři pracovníci TyfloCentra. Jedním z nich byl i pan Petr, jenž přišel o zrak před čtrnácti lety. „Pro naše zdravotníky to byl opravdu silný zážitek. Mohli se Petra zeptat na jeho pocity a zkušenosti. Jeho osobní prožitky stojí nad veškerou odbornou literaturou,“ uvedla Nemšovská.

Seminář měl dvě části. První byla teoretická, druhá už byla ryze praktická, zážitková. Zdravotníci Litomyšlské nemocnice v ní mohli nahlédnout do světa nevidomých a sami si vyzkoušeli, jak vypadá život lidí se zrakovým postižením. Zkusili si natočit vodu do hrnečku, napsat dopis, jít na procházku a další aktivity.

„Netradičně vedený seminář nám poskytnul možnost si vše vyzkoušet a učit se formou zážitkové metody správné přístupy k lidem se zrakovým handicapem. Metody zážitkového vzdělávání jsou moderní metody a takové vzdělávání přináší mimo bezprostředních výukových efektů i nalézání netradičních řešení a využívání cenných zkušeností. Cílem takových seminářů je právě možnost zážitku, který posiluje empatii k nevidomým pacientům a tím je významně zkvalitňována ošetřovatelská péče,“ uvedla Nemšovská.