Nemocnice Pardubického kraje: Program Přátelská nemocnice podporuje rozvoj dobrovolnictví

13 / 04 / 2016

CR0317

Některé nemocnice v Pardubickém kraji již několik let pracují s dobrovolníky. Zanedlouho se k nim přidají i další. Nemocnice Pardubického kraje v rámci programu Přátelská nemocnice plánuje rozšířit spektrum dobrovolníků a dobrovolnických aktivit na všech pět svých pracovišť.

„Naši zdravotníci i pacienti si velmi váží upřímného zájmu a pomoci dobrovolníků. Chceme nyní nejen posílit stávající aktivity, ale i podpořit vznik nových. Usilujeme o zviditelnění dobrovolnictví a zlepšení podmínek pro jeho rozvoj ve všech pěti nemocnicích a vzájemně sdílet své zkušenosti,“ řekla Markéta Nemšovská, vedoucí oddělení řízení kvality Nemocnice Pardubického kraje.

„Na setkání s dobrovolnickými centry jsme si ověřili, že zájem o práci v nemocnicích z jejich strany je, jde jen o to, se dobře domluvit, kde může dobrovolnictví pomoci a kde má největší přidanou hodnotu ke zdravotnickým službám,“ konstatoval Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolník věnuje část svého času a energie do činnosti, jež je časově a obsahově vymezena. Z dobrovolné činnosti má přínos nejen její příjemce, ale i dobrovolník, kterému přináší nové přátelské vztahy, nové zkušenosti a dovednosti.

Dobrovolníkem může být osoba starší 15 let, horní věková hranice není omezena. „Dobrovolnickou činnost mohou vykonávat studenti, handicapovaní, lidé se základním vzděláním, lidé s vysokoškolským vzděláním, ženy na mateřské dovolené, lidé v důchodovém věku. Zkrátka kdokoliv, kdo má chuť a možnost věnovat část svého volného času prospěšné činnosti,“ uvedla Nemšovská.

Dobrovolník může v mezích svých dovedností a schopností být pro pacienta vítaným návštěvníkem, společníkem a také pomocníkem. „Forem je více. Buď se dobrovolník může zapojovat do pravidelných aktivit na oddělení a může se setkávat se skupinou pacientů, nebo jde o individuální aktivity v podobě společně stráveného času s pacientem. Může se s ním projít venku v nemocničním parku, hrát stolní hry, povídat si, vyprávět, nebo číst, poslouchat hudbu, nebo – pokud je manuálně zručný - může s pacientem tvořit. Záleží na tom, co komu vyhovuje. Toho, co spolu mohou dobrovolník a pacient vzájemně sdílet, je hodně,“ uvedla Nemšovská.