Nemocnice Pardubického kraje: Od soboty jsou opět povoleny návštěvy. Musí však dodržet stanovená pravidla

Nemocnice Pardubického kraje: Od soboty jsou opět povoleny návštěvy. Musí však dodržet stanovená pravidla
foto: Archiv redakce/Nemocnice Pardubického kraje
11 / 06 / 2020

Od soboty 13. června povolí Nemocnice Pardubického kraje opět návštěvy hospitalizovaných pacientů. Ty však budou stále probíhat v upraveném režimu a příchozí budou muset dodržovat nemocnicí stanovená pravidla, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů, návštěv i personálu. Jako první se pro návštěvy otevřou lůžka dlouhodobě hospitalizovaných.

V neděli 14. června pak i standardní oddělení. Režim na odděleních intenzivní péče zůstává i nadále na individuální domluvě.

 

Vzhledem k podmínkám, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví, povolovala pracoviště Nemocnice Pardubického kraje doposud pouze návštěvy v individuálních případech, neomezovala je u dětí, osob se sníženou svéprávností a pacientů v terminálním stadiu. Od soboty 13. června se nemocnice otevřou výrazněji, ovšem za dodržení několika pravidel.

Bez známek onemocnění a s vyplněným dotazníkem

Osoba přicházející za hospitalizovaným pacientem musí být bez známek onemocnění COVID-19, jako jsou horečka, kašel, rýma, zimnice, bolesti v krku nebo ztráta čichu, nesmí mít vyšší tělesnou teplotu než 37 °Cnesmí být v karanténě. Dále je nutné, aby návštěva vyplnila prohlášení o bezinfekčnosti, které je spolu s pravidly návštěv ke stažení na webových stránkách, případně k dispozici v tištěné podobě na oddělení. Jednoho pacienta mohou najednou navštívit maximálně dvě osobydélka návštěvy nesmí přesáhnout 30 minut. Na vícelůžkovém pokoji pak smí být zároveň vždy jen jedna návštěva a po jejím odchodu musí být prostor vydezinfikován. Vzhledem ke kapacitě jsme zároveň omezili i celkový počet návštěv na jednoho pacienta na jeden den.

Upravená návštěvní doba

Pokud je to možné, návštěva by se měla uskutečnit spíše ve venkovních prostorách areálů nemocnic. I taková návštěva se však musí ohlásit sestře a odevzdat vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti. Stálou podmínkou je dodržení minimální vzdálenosti 2 metry. Důležitou součástí nastaveného režimu je také upravená návštěvní doba:

 Provoz

Návštěvní dny

Návštěvní hodiny

Standardní lůžka

středa, neděle

14.00 – 17.00

Léčebny dlouhodobě nemocných

úterý, čtvrtek, sobota

14.00 – 17.00

Lůžka intenzivní péče

Po individuální domluvě s vedením oddělení

 

Oddělení s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty mohou mít lokálně upravené návštěvní hodiny, pro konkrétní informace je proto třeba sledovat webové stránky příslušné nemocnice na www.nempk.cz, případně kontaktovat vedení oddělení.

 

I nadále platí zákonné výjimky u návštěv hospitalizovaných dětských pacientů a pacientů se sníženou svéprávností, tyto návštěvy však musejí respektovat omezení uvedená v bodu 1 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN).

 

Tagy článku