Nemocnice Pardubického kraje obhájila statut komplexního kardiovaskulárního centra

07 / 04 / 2016

Nemocnice Pardubického kraje – Pardubická nemocnice obhájila statut centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Kardiologickým centrem Agel. Znovuzískaný statut, který oficiálně potvrdil Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR v částce 4/2016, má platnost do konce roku 2020. Pardubická nemocnice si tak nadále drží pevné místo mezi dvanácti špičkovými tuzemskými pracovišti poskytujícími komplexní péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním.

„Obhajobu statutu považuji za důkaz vynikající práce našich lékařů i dalšího personálu v uplynulých čtyřech letech. Nejen z kardiologie, ale také z cévní chirurgie a z intervenční radiologie, což jsou spolupracující pracoviště v rámci komplexního kardiovaskulárního centra,“ pronesl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. „Udělení statutu je předpokladem pro další rozvoj superspecializované péče v této oblasti, což je dobrá zpráva pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním v Pardubickém kraji,“ dodal Vladimír Ninger, náměstek generálního ředitele pro zdravotní péči.

Kardiovaskulární choroby, tedy veškerá onemocnění srdce a cév, jsou v současnosti nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Proto je diagnostika a léčba těchto závažných onemocnění soustředěna do center vysoce specializované péče tak, aby byla zajištěna dostupnost, kvalita a efektivita zdravotní péče. Pardubická nemocnice se i nadále řadí mezi ně. Nemocní se srdečními a cévními chorobami z celého Pardubického kraje a částečně také ze sousedních okresů středních Čech či Královéhradeckého kraje mají jistotu, že se jim dostane kvalitní péče.

„Neděláme úplně všechno. Na kardiochirurgické operace posíláme pacienty do Fakultní nemocnice Hradec Králové, která je součástí našeho kardiocentra a s níž úzce spolupracujeme, nebo do pražského IKEM. Nemocní s kardiologickými problémy se léčí u nás,“ řekl primář kardiologického oddělení Pardubické nemocnice Petr Vojtíšek a dodal: „Poskytujeme veškeré spektrum výkonů včetně intervenční kardiologie či intervenční arytmologie. Tedy téměř vše, co vyžaduje současná kardiologie.“

Podobně jako v roce 2012, kdy se Pardubická nemocnice vrátila do sítě komplexních kardiovaskulárních center, musela splnit přísné podmínky Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven a odborných společností. Komise, která rozhodovala o udělení statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární péče o dospělé, hodnotila spektrum a počet výkonů, personální obsazení či přístrojové vybavení.

„Veškeré požadavky jsme splnili. Třeba výkonnostní parametry i překračujeme,“ řekl primář Vojtíšek. „Za základ ale považuji personální složení. Musíte mít nejen dostatek lidí, ale také dostatek odborníků. To je předpoklad číslo jedna, aby centrum fungovalo kvalitně.“

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - oddělení komunikace a marketingu, Kyjevská 44, 53203 Pardubice Tel.: +420 466 011 255 Web: www.nempk.cz

page1image22256

V tomto směru se Pardubická nemocnice oproti roku 2012 posunula kupředu. „Vyškolili se a vyzráli další lékaři, kteří se naučili nové věci. Za poslední čtyři roky naštěstí nikdo z nich neodešel. Všichni zůstali na tomto pracovišti – buď u nás, nebo v Kardiologickém centru Agel. To považuji za nejdůležitější,“ řekl primář Vojtíšek.

Posun nastal rovněž v přístrojovém vybavení. V průběhu posledních čtyř let došlo k výrazné obnově a modernizaci techniky. Na radiodiagnostickém oddělení na pracovišti intervenční radiologie je nová angiolinka, kardiologické oddělení získalo špičkové echokardiografické přístroje. „Zlepšilo se také vybavení naší koronární a arytmologické jednotky. Vloni byl otevřen druhý katetrizační sál v Kardiologickém centru Agel. Přibyl tam i stacionář, takže se koronografie provádějí i ambulantně,“ popsal primář Vojtíšek další přístrojové zlepšení.