Nemocnice Pardubice: Geriatrické centrum si drží vysoký standard, obhájilo akreditaci pro vzdělávání lékařů

10 / 08 / 2016

 

Geriatrické centrum Pardubické nemocnice nadále patří do skupiny pracovišť pro nejvyšší typ postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru geriatrie.

Pardubická nemocnice může nadále postgraduálně v plném rozsahu vzdělávat lékaře zařazené do specializace geriatrie. Na základě rozhodnutí akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR obhájila akreditaci  pro tento obor a jako jedna ze dvou nefakultních nemocnic je zařazena do skupiny pro II. typ, tedy nejvyšší stupeň vzdělávání.

 

„Úspěšnou obhajobu akreditace považuji za výraz kvality poskytovatele zdravotní péče a pochopitelně je to i ocenění kvality našeho Geriatrického centra,“ pronesla ředitelka Pardubické nemocnice Ivana Urešová. „Je to velký úspěch i určitá prestiž. Vždyť akreditaci pro postgraduální vzdělávání lékařů nejvyššího typu v oboru geriatrie nemají všechny fakultní nemocnice. Naopak z bývalých krajských nemocnic ji získaly jen Pardubice a Zlín. Musíme na to být pyšní,“ dodal Vladimír Ninger, náměstek generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje pro zdravotní péči.

dsc0024-002-1

 

Geriatrické centrum získalo akreditaci jako jedno z prvních v České republice. Nastavený standard kvality poskytované zdravotní péče si neustále drží a nyní po sedmi letech znovu uspělo u akreditační komise, když splnilo veškeré požadované podmínky v personálním i přístrojovém vybavení, provozu oddělení a ambulance a vědeckovýzkumné činnosti.

„Pokud chcete získat akreditaci, musíte mít určité výsledky v práci i odbornou kvalitu. Naše pracoviště vše splňuje jak po stránce odborné, tak i pedagogické. Navíc máme za sebou i další oddělení a celý komplement nemocnice, což nám také hodně pomáhá,“ uvedl primář Geriatrického centra Ivo Bureš.

Úspěšná obhajoba akreditace pro postgraduální vzdělávání přináší Geriatrickému centru kromě prestiže i cennou pracovní sílu, protože lékaři na toto pracoviště přicházejí na povinnou tříměsíční praxi.

„Je to pro nás výhoda,“ souhlasil primář Bureš a dodal: „Jsou to pro nás další ruce, což se vždy hodí. Navíc tito lékaři k nám mohou přinést zkušenosti z jiných pracovišť a naopak se zase řadu věcí dozvědí u nás, protože leccos děláme jinak než jinde v republice. Taková praxe je oboustranně výhodná.“

Nejvíce z ní však profituje samotný obor. Vzhledem ke stárnutí populace je geriatrie stále potřebnější medicínskou disciplínou a zdravotníkům s touto specializací narůstá počet nemocných, kteří potřebují její pomoc a péči.

„Neustále přibývá těžkých, polymorbidních pacientů. Právě pro ně tady jsme. Geriatrie není o starých lidech, kteří jsou zdravotně v pořádku. Naši péči potřebují především ti, kteří trpí více těžkými chorobami,“ řekl primář Bureš a dodal: „K nám jdou lidé, kteří nejsou se svými chorobami vyhranění. Mají několik nemocí, které v souhrnu způsobí, že pacient je neschopný. Přitom s každým dílčím zdravotním problémem u něho není důvod k hospitalizaci na některém jiném oddělení. To je náš typický pacient. Když se u nás vše včas podchytí a člověk má v sobě sílu, zdravotně se zvedne nahoru a odejde. V tom je síla geriatrie.“

Zdroj: nempk.cz