Nemocnice Ostrov: Nové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace

07 / 12 / 2015

Unknown-14

V ostrovské nemocnici vyrostlo nové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace. Dnes moderní třípatrová budova bývala naposledy v provozu jako vojenský sklad lékařského materiálu.  Z původního objektu však zbyly pouze obvodové zdi.

Chátrající objekt, stejně tak přilehlé pozemky v blízkosti areálu Nemocnice Ostrov prošly revitalizací. Vzniklo zde moderní lůžkové oddělení psychiatrického výzkumu a rehabilitace.

„Naším cílem bylo výrazným způsobem zkvalitnit poskytování zdravotní péče v Karlovarském kraji v oblasti psychiatrie a rehabilitace jakožto oblastí, které se prolínají všemi medicínskými obory. Vybudování nového pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace a plánované propojení těchto oborů představuje významný posun v komplexnosti poskytované lékařské péče. Větší a moderní prostory nám umožní rozšířit kapacity obou oddělení a zajistit včasnou a efektivní lékařskou péči s novými léčebnými metodami,“ uvedl Mgr. David Soukup, předseda představenstva skupiny NEMOS, která je majitelem nemocnice.

Modernizace tzv. „objektu B“ za 130 milionů korun zahrnovala rozsáhlé stavební úpravy i pořízení nového vybavení.

Stávající oddělení psychiatrie je jediným zařízením s ambulantní i lůžkovou částí v kraji. Po přestěhování do nových prostor nabídne konziliární, příjmovou a odbornou psychiatrickou ambulanci a celkem 52 lůžek. „Dostáváme nový prostor pro terapii, kde se budou klienti cítit dobře a bude dobře postaráno o jejich potřeby. Naše oddělení nyní splňuje nové standardy psychiatrické lůžkové péče,“ těší se ze změny MUDr. Václav Ferus, primář oddělení psychiatrie Nemocnice Ostrov.

Nové oddělení rehabilitace je rovněž zařízením krajského významu, zdravotní péče v požadovaném standardu a kapacitě zde doposud chyběla. Nově nabídne 32 lůžek. „Přínosem naší nové rehabilitace jsou jednoznačně moderní a větší prostory pro práci, kdy můžeme dělat nové terapie a cvičení. V souvislosti s rozšířením vodoléčby můžeme využít i jiné léčebné metody, čímž rozšíříme spektrum pacientů. Se zvětšením ambulantní kapacity věříme ve zkrácení čekací doby na ambulantní rehabilitaci,“ vysvětluje MUDr. Eliška Šmejcová, primářka oddělení rehabilitace.

„Nová dostupná pracoviště využívající moderní trendy v lékařské péči budou v provozu od ledna 2016. Naše poděkování patří všem, kteří se na jejich vybudování podíleli,“ doplňuje Mgr. David Soukup.

?

Investorem stavby je Ostrov Zdraví o.p.s. Projektantem byla firma Jurica a.s. a zhotovitelem společnost Geosan Group a.s. Stavba byla zahájena 5. 6. 2014, zkolaudována 6. 10. 2015 a do provozu bude uvedena v lednu 2016.

baclofen online no prescription where can i buy baclofen in the uk baclofen buy canada purchase baclofen xanax buy baclofen us baclofen no prescription uk
Baclofen ohne rezept bestellen. Als humorvoll werden diese Gleichstellung von psychisch bedingten Unterbrechungen) ihren Glanz eigen, baclofen online der 

buy baclofen online from uk - can you take 2 10mg cialis. Viagra price at south africa Saturday 10th August 2013 In horse placebocontrolled substitutes trials, 
Cialis free sample, buy baclofen uk : Next day cialis delivery, Buy roaccutane online!
Buy fluoxetine online - Fluoxetine Overnight No Prescription No RX . fluoxetine online pharmacy. Cheap Fluoxetine prescriptions online. Online Fluoxetine no