Nemocnice Ostrov: Bronchoskop a videolaryngoskop pro pacienty ARO a Následné intenzivní péče

16 / 04 / 2017

Nemocnice Ostrov pořídila na začátku letošního roku dva nové přístroje - flexibilní bronchoskop a intubační videolaryngoskop, které budou sloužit oddělení ARO a Následné intenzivní péče. Finanční prostředky na oba přístroje poskytlo Ministerstvo Zdravotnictví ČR v celkové hodnotě 500 tis. Kč.

Flexibilní bronchoskop je  přístroj používaný k vyšetření dýchacích cest, diagnostice abnormalit v horních i dolních dýchacích cestách, diagnostice zánětů, nádorových procesů či lokalizaci krvácení  i cizích těles. Umožňuje též odběr tkáně na biopsii. Bronchoskop se skládá z velmi pružného kvalitního materiálu a je vybaven optickou kamerou se zabudovaným LED světlem. „Na oddělení Následné intenzivní péče, které se specializuje na odpojování pacientů od umělé plicní ventilace, ho budeme nejvíce využívat pro udržení průchodnosti  průdušnice a průdušek a k odsávání  hlenů, které často komplikují udržení uspokojivé vzdušnosti plic,“ doplnila MUDr. Vlasta Vančová, lékařka oddělení NIP.

Intubační  videolaryngoskop je velmi podobný bronchofibroskopu, jen jeho pracovní část je kratší a slouží k vyšetření především horních cest dýchacích - hltanu a hrtanu. Je určen hlavně pro akutní  případy, kdy je potřeba urgentně zajistit průchodnost dýchacích cest u pacientů, kteří mají komplikovaný přístup do průdušnice a  klasické postupy selhávají. Jedná se o pacienty s náhlou poruchou vědomí, pacienty, kteří selhávají dechově z různých příčin, ale i o klienty, kteří  podstupují  plánované operační výkony.  Tento přístroj  rozšiřuje spektrum  pomůcek  pro zajištění  bezpečného  průběhu  těchto výkonů.

bronchoskop