Nemocnice Nový Jičín: Nové přístrojové vybavení pro onkologické pacienty za 150 miliónů korun

12 / 05 / 2016

Ještě kvalitnější, dostupnější a efektivnější péče je nyní k dispozici onkologickým pacientům z celé Moravy, a to díky novému přístrojovému vybavení vNemocnici Nový Jičín, která je členem skupiny AGEL. Díky podpoře z Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví a Evropské Unie bylo do nemocnice pořízeno celkem 7 nových moderních přístrojů v celkové hodnotě téměř 150 miliónů korun. Nejmodernější technické vybavení zkrátí čekací doby na vyšetření a umožní ošetřit více pacientů než dosud.

Nejen svou pořizovací cenou, ale především možnostmi pro využití v medicínské praxi, vyčnívá mezi nově pořízenou přístrojovou technikou multifunkční robotický systém pro endoskopické operování. Toto zařízení v hodnotě 64 miliónů korun je lékařům k dispozici v prostorách centrálních operačních sálů. „Robot je k dispozici gynekologům, chirurgům a urologům, kteří tak mohou provádět radikální operace pro nádorová onemocnění s větší bezpečností a šetrností,“ vysvětluje vedoucí Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA s tím, že nemocnice je jediná v Moravskoslezském kraji, která tímto vybavením disponuje. V celé České republice využívá robotický systém pouze 8 pracovišť.

Nejnovější verze robotického systému Da Vinci Xi celkově zlepšuje operační možnosti. „Se systémem lze operovat v dolní i horní části břišní dutiny současně, což je důležité u celé řady zhoubných nádorů. Celkově došlo kdalší miniaturizaci systému, který má subtilnější a mobilnější systém ramen. Zároveň došlo k navýšení počtu a druhů instrumentace a výraznému zlepšení systému zástavy krvácení během operace," popisuje výhody nového robotického systému primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Nový Jičín MUDr. Pavel Bartoš, PhD., M MED.

Pro pacienta představují robotické operační systémy dosažení nejvyšší možné bezpečnosti operace. V praxi probíhá práce s robotem tak, že lékař sedí u ovládací konzoly a pomocí joysticků jej ovládá. Robot přes miniaturní vpichy v kůži velmi precizně provádí vlastní výkon v těle operovaného. Hlavní výhodou pro pacienta samotného je fakt, že tento druh operace obnáší menší ztrátu krve, menší jizvy a rovněž riziko infekce je sníženo na minimum.

16_00

NOVÝ TOMOGRAF A DALŠÍ VYBAVENÍ

Díky projektu Integrovaného operačního programu byl do nemocnice pořízen také jeden z nejvýkonnějších současných počítačových tomografů Somatom Definition AS+ v hodnotě 20 miliónů korun. „Tomograf vytváří dokonalé rekonstrukce i 3D náhledy nitra těla pacienta. Vyniká především svou rychlostí, neboť dokáže během 20 sekund pořídit snímky v rozsahu dvou metrů, tedy ve výšce ležícího dospělého člověka,“ uvádí Renata Soumarová s tím, že vybavení s nosností stolu až 220 kg umožní komfortně vyšetřit i silnější pacienty.

Práci novojičínských onkologů zkvalitní také nový RTG simulátor, který slouží k získání informací pro výpočet individuálního ozařovacího plánu. Přístroj za 20 miliónů korun je využit také při samotném zakreslení orientačních a referenčních bodů na těle pacienta. „V rámci projektu jsme získali také nový klinický dozimetr, kterým je možno přesně měřit jednotlivé dávky záření, digitální angiograf využívaný v intervenční radiologii a neuroradiologii a skiagrafický rentgenový přístroj,“ uzavírá Renata Soumarová s tím, že celkové náklady dosáhly téměř 150 miliónů korun, přičemž většina byla pokryta z Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví a Evropské Unie. Nemocnice Nový Jičín se na projektu podílela 22 milióny korun.

Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín, které v roce 2014 získalo od Ministerstva zdravotnictví status centra vysoce specializované onkologické péče o dospělé, pečuje o onkologicky nemocné pacienty z Moravskoslezského, Olomouckého i Zlínského kraje. Centrum má k dispozici nejmodernější vybavení radioterapeutického oddělení zahrnující dva lineární urychlovače. Ročně se na těchto přístrojích ozáří více než 1500 pacientů.

Zajímavostí a specialitou pracoviště je metoda tzv. intraoperačního ozáření (v průběhu operace) a technika permanentní brachyterapie karcinomu prostaty, která se na jiném pracovišti v ČR neprovádí.

[gallery ids="7637,7636,7635"]

Nemocnice Nový Jičín

Nemocnice Nový Jičín je největší nemocnicí skupiny AGEL. Ročně je zde ošetřeno 270 tisíc pacientů a 20 tisíc jich je hospitalizováno. Nemocnice provozuje více než 20 lůžkových oddělení a široké spektrum specializovaných ambulancí, její součástí je také Nemocnice Vítkov.

Zdroj: nemocnicenovyjicin.agel.cz