Nemocnice Nové Město na Moravě: Hemodialyzační středisko nabídne pacientům větší komfort

26 / 11 / 2015

Pacienti, kteří musejí trávit na lůžkách dialýzy několikrát týdně několik hodin, budou mít větší komfort. V těchto dnech jsou u všech lůžek montovány zásuvky na sluchátka. Protože na oddělení je k dispozici několik televizorů (jednu mají možnost sledovat dva až tři pacienti), jejich zvuk rušil ostatní pacienty, kteří sledovali jiný program, nebo nechtěli televizi sledovat vůbec. Nyní tak každý pacient bude mít k dispozici sluchátka, která může použít a sledovat jím vybraný pořad bez toho, že by rušil ostatní pacienty.

DSCF2161a

Hemodialyzační středisko poskytuje péči pacientům se selháním funkce ledvin. Provoz HD střediska je 3 směnný v pracovní dny, v sobotu přes den a v neděli v noční směně.

Pacienti se selháním funkce ledvin se na HD středisku léčí hemodialýzou (HD), hemodialfiltrací (HDF) a peritoneální (pobřišnicovou) dialýzou (PD) .

Tyto eliminační metody provádíme pro akutní stavy u hospitalizovaných pacientů a ambulantně u pacientů v chronickém hemodialyzačním programu a peritoneálně dialyzačním programu.

Hemodialýza a hemodiafiltrace probíhá u pacientů se selháním funkce ledvin v režimu 3 týdně 5 hodin . Za rok provádíme průměrně 8000 výkonů u 50 až 60 chronicky dialyzovaných pacientů. Hemodialyzovaní nemocní jsou na očišťovací metodu připraveni našitím cévní spojky na horní končetině . Výkon probíhá za krátkodobé hospitalizace na chirurgii a to nejméně v 6 týdenním předstihu před zahájením eliminační léčby. Akutní hemodialýza nebo hemodialýza u pacientů, kteří nemají připravený cévní přístup, probíhá po zajištění žilního přístupu na centrální žíle v oblasti krku v místní anestézii.

Peritoneální dialýza je po zaučení pacienta prováděna v domácím prostředí samotným pacientem. PD je prováděna v režimu ručních výměn roztoku pro pobřišnicovou dialýzu 4 denně nebo v režimu automatizované peritoneální dialýzy v režimu nočních výměn přístrojem, který má pacient u sebe v domácím prostředí. Obsluha přístoje je jednoduchá a pacient je zaučen personálem k jeho obsluze. Na ambulantní kontroly přichází PD pacient průměrně jednou měsíčně. Peritoneálně dialyzovaní pacienti jsou na tuto léčbu připraveni laparoskopickým zavedením katetru do břišní dutiny za krátkodobé hospitalizace a to rovněž v předstihu 4-6 týdnů před zahájením léčby. Pacientů v peritoneálně dialyzačním programu máme průměrně 3-5 za rok.

Většinou je u pacientů metoda peritoneální dialýzy a hemodialýzy rovnocenně učinná. Metoda se volí po domluvě s pacientem, pokud je daná metoda u pacienta možná a vhodná. Pacienti s chronickým selháním funkce ledvin léčeni jak HD nebo PD schopni transplantace jsou zařazeni do transplantačního programu.

Současně se v predialyzační ambulanci provádí očkování proti virové hepatitidě před HD i PD metodou léčby a to v režimu 4 injekcí během půl roku, upravuje se krevní tlak, poruchy vnitřního prostředí a léčí se chudokrevnost způsobená nedostatečnou funkcí ledvin injekční léčbou a infuzním přívodem železa.