Nemocnice Náchod: Novinka v léčbě rakoviny prsu přináší: větší komfort pro pacientky i pro lékaře

Nemocnice Náchod: Novinka v léčbě rakoviny prsu přináší: větší komfort pro pacientky i pro lékaře
foto: zhkhk.cz/Nemocnice Náchod
26 / 11 / 2020

Náchodská nemocnice začala při léčbě karcinomu prsu používat přístroj SentiMag a zařadila se tak mezi deset nemocnic v republice, které za pomocí metody magnetické detekce sentinelových uzlin operují. Novinka přináší celou řadu výhod, a to jak pro nemocné, tak i pro operatéra.

Rakovina prsu je stresující diagnóza, která postihuje v naprosté většině případů ženy a je u nich zároveň nejčastějším nádorovým onemocněním, vzácně je ovšem odhalena i u mužů. Při včasném záchytu nemoci je poměrně vysoká pravděpodobnost úspěšného vyléčení, svou roli však kromě času hraje, jako při každé léčbě, také psychika pacienta. Snaha o komfort během léčby a minimalizace nutnosti dojíždění do vzdálenějších nemocnic má proto pro nemocné velký význam. „Za velké plus považuji, že na našem oddělení se operacím prsů u žen s touto diagnózou věnuje žena, lékařka, které se pacientky snadněji svěří. Letos na podzim se nám navíc podařilo za pomocí evropské dotace získat přístroj SentiMag, který léčbu karcinomu prsu výrazně usnadňuje“ říká primář chirurgického odděleníOblastní nemocnice Náchod, MUDr. Jaroslav Vokůrka. 

Celý proces léčby v náchodské nemocnici

Operačnímu zákroku předchází cesta ženy (či muže) na radiodiagnostické oddělení, kde je, buď v rámci preventivního mamografického screeningu, nebo již na základě podezření na onemocnění, odhalen zhoubný nádor. Pacient(ka) dále pokračuje do mamologické ambulance MUDr. Andrey Adamové.

„Zavedení metody SentiMag nově přináší našim pacientkám z Náchodska možnost podstoupit všechny léčebné úkony v náchodské nemocnici, bez nutnosti dojíždění na oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ vysvětluje lékařka Adamová, která v náchodské nemocnici operace tohoto typu provádí. Při operaci nejde jen o samotné odstranění nádoru, ale také o vyšetření, které zjišťuje, zda se v lymfatických uzlinách netvoří metastázy.

Předchozí praxe obnášela právě cestování pacientek do Hradce Králové. Na zmíněném oddělení nukleární medicíny byla pak ženě do postiženého prsu aplikována radioaktivní látka, pomocí které se následně operatér při zákroku orientoval. Nově se nemusí značení sentinelových uzlin provádět radioaktivní látkou, kterou nahradily nanočástice železa a navigace operatéra je tak na principu magnetu. Látku zpravidla jeden až dva dny před operací aplikuje své pacientce přímo chirurg, který bude výkon provádět. V den operace je pak malým řezem pacientce odstraněna s tumorem i látkou označená lymfatická uzlina, která je první na řadě v případě metastatického rozsevu. Následuje histologické vyšetření, které definitivně určí stadium onemocnění a následnou onkologickou terapii.

 

Zásadním faktorem pro úspěšnost léčby je včasné odhalení rozvíjejícího se nádoru. Proto je důležitá prevence a účast na pravidelných screeningových kontrolách, které odhalí počátek onemocnění ještě před tím, než je možné identifikovat bulku pohmatem. V takových případech se pak šance na uzdravení pacientek velmi vysoká.

Tagy článku